Titel 2. Fiscale bevoegdheden - belastingbevoegdheid van de deelstaten - Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - Verdragen en SWA inzake fiscale aangelegenheden

3 belangrijke vragen over Titel 2. Fiscale bevoegdheden - belastingbevoegdheid van de deelstaten - Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - Verdragen en SWA inzake fiscale aangelegenheden

Welke bepaling is van belang?

Art. 167 Gw > verder uitgewerkt in BWHI
Rapporteer

Welke bepaling is van belang voor SWA?

In art. 92bis BWHI: mogelijkheid en verplichtingen voorzien voor heel aantal gevallen om een SWA te sluiten.

 • zowel tussen federaal niveau en deelstaten of deelstaten onderling
 • Art. 92bis, streepje 1: gaat over gezamenlijke decreten en ordonnanties
Rapporteer

Waarvoor moeten verplichte SWA worden gesloten?

 • Fed en gewesten: voor uitwisseling van informatie
  • art. 92bis§3 e en ebis
  • voor belastingen uitgewerkt in BFW
  • ook voor PB
 • fed en gewesten: technische uitvoerbaarheid van bevoegdheden
  • voor overleg over de PB als de gewesten daar maatregelen mogen nemen
  • tav gewestelijke belastingen waarvan dienst nog federaal geregeld wordt
  • SWA 7 december 2001
 • tussen gewesten: voor verkeersbelasting en BIV
 • voor uitwisseling van patrimoniale documenten
 • etc
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart