Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - De bijzondere belastingbevoegdheid van de gewesten - De gewestelijke belastingen bedoeld in titel III Financieringswet

4 belangrijke vragen over Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - De bijzondere belastingbevoegdheid van de gewesten - De gewestelijke belastingen bedoeld in titel III Financieringswet

Welke soorten gewestelijke belastingen zijn er?

Art. 3 BWHI
Rapporteer

Wat stond er in art. 3, 12° BWHI?

Het eurovignet, maar sinds de invoering van de km-heffing voor vrachtwagens is die bepaling opgeheven
Rapporteer

Waarom is de lokalisatie van de belasting van belang?

De opbrengst van de gewestelijke belasting komt de gewesten toe in functie van de lokalisatie van de belasting (art. 5, §1 financieringswet)
Rapporteer

Voor de lokalisatie zijn criteria bepaald. Waar vinden we die? Leg uit.

In art. 5§2 Financieringswet: geregeld per soort belasting
 • alles met vastgoed eenvoudig want woning grond is ergens gelokaliseerd
 • anders koppelen aan de fiscale woonplaats
 • hier en daar problemen
  • bv successierechten
  • schenkingen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart