Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB

3 belangrijke vragen over Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB

Hoe gebeuren aanpassingen aan de bevoegdheid van de deelstaten tav de PB?

Door eigen organen aan de eigen decreten/ordonnanties
Rapporteer

Wie zorgt voor de praktische afwikkeling van de PB?

De federale overheid -> u krijgt aangifte van FOD Financien
Rapporteer

Wat gebeurt er bij bevoegdheidsdiscussies tav de PB?

De decreten, ordonnanties of wetten kunnen worden aangevochten via een vernietigingsberoep of prejudiciële procedure voor het GwH
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart