Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Algemeen - formeel fiscaal recht: overzicht fase

3 belangrijke vragen over Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Algemeen - formeel fiscaal recht: overzicht fase

Welke 4 fases kunnen we vaststellen bij de procedure?

 • Vestiging: vaststellen bepaald belastingbedrag ten laste bepaalde persoon
 • Inning en invordering: daadwerkelijke betaling belastingschuld
 • Sancties
 • Geschillen: mbt concrete individuele aanslag
Rapporteer

Wat igv geschillen?

Administratieve procedure =  bezwaarschrift (of ambtshalve ontheffing)
Gerechtelijke procedure
Rapporteer

Bespreek het onderscheid tussen belastingplichtige en belastingschuldige.

 • Plichtige: doet de belastingschuld ontstaan en wordt meestal opgenomen in het kohier of vermeld op aanslagbiljet.
 • Schuldige: is diegene die aangesproken kan worden voor het betalen van de belastingschuld
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart