Lokale belastingen - Algemene begrippen - Publiekrechtelijk karakter en het oo karakter van het fiscaal recht

4 belangrijke vragen over Lokale belastingen - Algemene begrippen - Publiekrechtelijk karakter en het oo karakter van het fiscaal recht

Wat met geoorloofde en ongeoorloofde handelingen?

Beide zijn aan de belasting onderworpen
 • een bij wet verboden handeling verhindert niet dat deze handeling wordt belast
 • bv. Belasting op rendez voushuizen
Rapporteer

Het gemeen recht beheerst het fiscaal recht, tenzij... ?

Het fiscaal recht hiervan uitdrukkelijk of stilzwijgend afwijkt
 • term 'aanslag' heeft een specifieke betekenis
Rapporteer

Waarom is het fiscaal recht van openbare orde?

 • De belasting raakt aan de essentiële belangen van de maatschappij
 • de belasting vormt een essentiële voorwaarde voor de werking en de continuïteit van de openbare diensten
Rapporteer

Het feit dat het recht van openbare orde is heeft een aantal gevolgen, welke?

Art. 2 BW
Gevolgen
 • belastingontduiking is niet toegelaten
 • de belastingverordening bepaalt wie schuldenaar is van de belasting
 • noch de ambtenaar, noch de belastingplicht kan van het belastingreglement afwijken
 • een provincie- of gemeenteraad kan naar de toekomst toe haar eigen fiscale bevoegdheid niet beperken door afspraken
 • dadingen zijn verboden
 • de procedurevoorschriften zijn in beginsel voorgeschreven op straffe van nietigheid
 • er bestaat in beginsel geen compensatie of schuldvgl
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart