Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Sancties

3 belangrijke vragen over Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Sancties

Welke soorten sancties zin er?

Administratieve en gerechtelijke sancties
Rapporteer

Bespreek de sancties in het Vlaams gewest en BHG

Art. 7§2 en 8 Decr.Vl + art. 7§2 en 8 Ord.br.
 • administratieve sancties
  • mogelijkheid indien opgenomen in reglement
   • facultatief, niet verplicht
  • belastingverhoging bij ambtshalve taxatie
   • max dubbele
   • gelijktijdig en samen ingekohierd met ambtshalve belasting
  • geldboete voor overtreding decreet/ordonnantie of verordening (art. 8)
   • bv niet meegewerkt
   • max 500 eur
   • aan belastingplichtige en/of derde
    • art. 9§6: bezwaarrecht derde
   • niet voor overtreding waarvoor belastingverhoging mogelijk is
    • bv bij fouten in aangifte
 • geen verwijzing naar strafbepalingen WIB92
Rapporteer

Bespreek de sancties in het Waals gewest en de Duitse gemeenten

Art. L3321 6 WWPDD + art. 188, ll Gemeentedecr.D.
 • administratieve sancties: ENKEL belastingverhoging
  • gekoppeld aan ambtshalve taxatie
 • strafrechtelijke sancties: verwijzing naar WIB92
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart