Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - Krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling voor de 6e she

8 belangrijke vragen over Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - Krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling voor de 6e she

In welke bepalingen vinden we de financieringstechnieken van de deelstaten voor de 6e shv? (2012-2014)

In oud art. 1 BFW + W.Duitst.Gem.
Rapporteer

Op welke wijze werden de deelstaten voor de 6e shv gefinancierd? (6)

 1. Inkomsten uit autonome belastingen voor deelstaten (170gw)
 2. eigen niet-fiscale ontvangsten
 3. fiscale ontvangsten (=gewestelijke belastingen)
 4. Toegewezen gedeelte opbrengst van belastingen en heffingen
 5. Nationale solidariteitstussenkomst
 6. Leningen
Rapporteer

Hoe zit het met de fiscale bevoegdheden voor de 6e shv? Welke bevoegdheden hebben de deelstaten (2)?

 1. Autonome belastingbevoegdheid deelstaten obv art. 170§2 Gw met federale beperkende bevoegdheid
 2. Fiscale bevoegdheden op grond van BFW
Rapporteer

Leg uit: de personenbelasting als samengevoegde belasting - 2e shv

Voorloper: 2e staatshervorming 1980
 • bevoegdheidsgrondslag: art. 9-15 Gewone Wet Hervorming Instellingen
 • nog geen samengevoegde belasting
  • evt ristorno's van opbrengst PD
  • later opcentiemen en kortingen mogelijk op toegewezen deel
 • geen concrete toepassing door deelstaten
  • onnodig, ingewikkeld
Rapporteer

Leg uit: de personenbelasting als samengevoegde belasting - 3e shv

Derde staatshervorming 1989
 • ontstaan BFW = bijkomende fiscale bevoegdheden overgeheveld naar BFW, ter vervanging van de GWHI
 • nu: samengevoegde belasting
  • opcentiemen en kortingen
  • mogelijk tot federaal max % ter vrijwaring van emu ( = geen fiscale barrières tussen gewesten)
  • 1 toepassing: Vl korting aj 2001
Rapporteer

Leg uit: de personenbelasting als samengevoegde belasting - 5e shv

Vanaf 1 januari 2002 meer omkadering voor gewestelijke bevoegdheden tav de PB
 • algemene procentueel opcentiemen, nu %
  • mogen progressiviteit van PB niet aantasten
 • algemene forfaitaire of % kortingen
  • al dan niet gedifferentieerd pet belastingschijf
  • vtp op alle personen die PB gelokaliseerd binnen gewest verschuldigd zijn
 • Algemene (proportionele) belastingvermeerderingen en (forfaitaire of %) belastingverminderingen
  • conform gelijkheidsbeginsel
  • verband met materiële bevoegdheden
 • Federale dienst en procedure
 • 4 toepassingen Vl.gew en 1 toepassing W.gew
Rapporteer

Welke zijn vanaf de 5e shv de beperkingen tav de gewestelijke bevoegdheden tav de PB?

 • Geen vermindering progressiviteit
 • Uitsluiten deloyale concurrentie (= bevoegdheidsverdelende regel tav andere gewesten en federale overheid)
 • Max aan maatregelen 6,76% opbrengst van PB in gewest gelokaliseerde PB
 • Kortingen beperkt tot toegewezen opbrengst PB aan gewest
 • Bepaalde samenwerking/meldingen
 • Voorafgaande controle door rekenhof op max % en behoud progressiviteit in raam van fiscale loyauteit
  • conform transparant en uniform rekenmodel (art. 9bis BFW)
Rapporteer

Bespreek de impact van de gewestelijke bevoegdheden tav de PB op de aanvullende gemeentebelastingen, anno 5e shv

Geen impact op aanvullende gemeentebelastingen
 • gewestelijke ingrepen beïnvloeden niet het bedrag dat de gemeenten ontvingen in gevolge hun aanvullende gemeentebelasting op de PB
 • oud art. 9§2 BFW
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart