Lokale belastingen - Het tot stand komen van de belasting en het belastingreglement - Het bestuurlijk toezicht

11 belangrijke vragen over Lokale belastingen - Het tot stand komen van de belasting en het belastingreglement - Het bestuurlijk toezicht

Wat is bestuurlijk toezicht?

Autonomie van de lokale besturen gaat gepaard met een toezicht door de toezichthoudende overheid
 • men heeft de lokale besturen macht gegeven maar men wil centraal zeggenschap
Rapporteer

Wat wordt onder bestuurlijk toezicht verstaan?

Het geheel van de middelen waarover de toezichthoudende overheid beschikt; hetzij om de organen van de gedecentraliseerde diensten te verplichten de wet na te leven en het AB te eerbiedigen, hetzij im hun onwilligheid te breken.
Rapporteer

Wat is de meerwaarde van omzendbrieven?

Daarin geven de toezichthoudende overheden regelmatig aanbevelingen. Daar vind je algemene regels en ook iets over specifieke belastingen waar discussies over zijn.
 • draagwijdte: niet bindend
  • wel het geval? Aanvechten bij RvS
Rapporteer

Er zijn 2 vormen van bestuurlijk toezicht, welke?

 1. Algemeen bestuurlijk toezicht: schorsing of vernietigingsprocedure
 2. Specifiek bestuurlijk toezicht: goedkeuringstoezicht
Rapporteer

Leg uit: specifiek bestuurlijk toezicht

De toezichthoudende overheid moet het belastingreglement uitdrukkelijk goedkeuren. Dan moet er gewacht worden met publicatie.
Rapporteer

Waar wordt het bestuurlijk toezicht geregeld in het Vlaams gewest? Wat voor toezicht is er?

 • Provincies: titel VIII (241 e.v.) provinciedecreet
 • gemeenten: titel 7 DLB

Goedkeuringstoezicht voor budgetten en vernietigingsprocedure
Rapporteer

Wat heeft het Vlaamse gewest gedaan in art. 242 provinciedecreet en art. 327 DLB?

Een eigen invulling gegeven aan het begrip "AB": elk belang dat ruimer is dan het provinciaal/gemeentelijk belang
 • de gemeente mag zelf beslissen wat van AB is
 • bv nachtwinkels is ruimer aangezien de regeling ervan gewestelijk is
  • overstijgt gemeentelijk/lokaal belang
Rapporteer

Heeft het bestuurlijk toezicht in het Vl.g een invloed?

Nee, geen invloed op de inwerkingtreding van het belastingreglement,
 • tenzij anders uitdrukkelijk bepaald
 • men stemt en publiceert het, dan gaat het naar de toezichthoudende overheid
 • regelgeving kan an toegepast worden
  • wanneer het toch aanleiding tot problemen kan geven of het om een nieuwe belasting of een grondige wijziging gaat => kan men het BT afwachten
Rapporteer

Kunnen de burgers iets doen bij het bestuurlijk toezicht?

Ja, klacht indienen die een digitaal formulier
 • in de loop van toezicht
 • overheid gaat klacht mee behandelen
Rapporteer

Is er een bestuurlijk toezicht in het BHG? (aanvulling)

Ordonnantie 14 mei 1998 + uitvoeringsbesluit 16 juni 1998
 • geldt een algemeen schorsing- en vernietigingstoezicht door Brusselse regering (nog geen tweetrapstoezicht)
 • geen definitie AB:
  • toezichthoudende overheid vult dit zelf in
  • moeit zich met het provinciaal en lokaal belang
 • begroting en budgetten: goedkeuringstoezicht
 • art. 112 nieuwe gemeentewet: aanplakbrief moet beslissing toezichthoudende overheid vermelden
Rapporteer

Is er een bestuurlijk toezicht in het Waals gewest? (aanvulling)

Decreet 1999: opgenomen in wetboek plaatselijke democratie en decentralisering
 • gekozen voor bijzonder toezicht = goedkeuringstoezicht
  • belastingreglement moet goedgekeurd worden alvorens publicatie
  • pas vanaf goedkeuring aanplakking met vermelding van goedkeuring
 • toezicht geldt voor alle belastingreglementen
  • BEHALVE voor aanvullende gemeentebelasting op PB en opcentiemen op onroerende voorheffing
  • = vernietigingstoezicht
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart