Samenvatting Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek

- G A C Aarts
ISBN-10 9079564826 ISBN-13 9789079564828
665 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek Auteur: G A C Aarts ISBN: 9789079564828

 • 1 Algemene inleiding

 • Wat wordt verstaan onder het begrip belastingen?
  Dit zijn verplichte bijdragen van burgers zonder dat haar een specifieke tegenprestatie tegenover staat. De overheid gebruikt deze belastinggelden onder meer om wegen aan te leggen, openbare orde te bewaken en de grenzen te verdedigen.
 • Wat houdt het begrip publiekrecht in?
  Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en haar burgers. Andere onderdelen van het publiekrecht is :
  • Staatsrecht(grondwet, provincierecht,gemeentewet)
  • bestuursrecht
  • strafrecht  
 • Wat houdt het begrip privaatrecht in?
  Bij privaatrecht gaat het vooral om de verhouding tussen burgers onderling. De overheid handelt dus op gelijkwaardige basis met haar burgers.
 • Wat betekent belastingrecht en welke wetten zijn er?
  Het bealstingrecht vormt echter een verzameling van wetten, die zich allemaal richten op het heffen van belasting. 
  • de wet inkomstenbelasting (IB)
  • vennootschapsbelasting (Vpb)
  • loonbelasting (LB)
  • wet belastingen van rechtsverkeer (WBRV)
  • de successiewet(SW)
  • Omzetbelasting (OB) 
 • Wat gebeurt er bij directe belastingen?
  Bij directe belastingen wordt de belasting geheven bij degene die de belasting in zijn portemonnee moet voelen. De loonbelasting wordt zo ingehouden op het salaris en moet de werknemer inkomstenbelasting betalen over zijn bedrijfsresultaten.
 • Wat is het verschil tussen tijdstip & tijdsvak belasting
  Tijdstip belasting word geheven op een bepaald tijdstip.

  Tijdsvak belasting word geheven over een bepaalde periode
 • Wat gebeurt bij indirecte belasting?
  Bij een indirecte belasting zal degene bij wie de belasting wordt geheven, zijn betaling doorbelasten aan een ander. Een voorbeeld hier van is de omzetbelasting. Ondernemer betaald OB over zijn verkopen.
 • Waarin zit het onderscheid in een Aanslagbelasting & Aangiftebelasting
  Op het moment waarop de verschuldigde belasting moet worden voldaan
 • Wanneer moet iemand een aanslagbelasting betalen
  eerst dient de belastingplichtige een aangifte te doen, daarna legt de belastingdienst na het checken van de aangifte, een aanslag op en moet deze worden betaald
 • Wanneer moet iemand een aangiftebelasting betalen
  eerst dient de belastingplichtige een aangifte in, dan moet deze direct worden betaalt en kijkt de belastingdienst later pas of er te veel of te weinig is betaald ( in de praktijk word vaak gebruik gemaakt van voorlopige aanslagen)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag