Samenvatting: Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek | 9789079564828 | G A C Aarts

Samenvatting: Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek | 9789079564828 | G A C Aarts Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek | 9789079564828 | G.A.C. Aarts

 • 1 Algemene inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 27 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt verstaan onder het begrip belastingen?

  Dit zijn verplichte bijdragen van burgers zonder dat haar een specifieke tegenprestatie tegenover staat. De overheid gebruikt deze belastinggelden onder meer om wegen aan te leggen, openbare orde te bewaken en de grenzen te verdedigen.
 • Wat houdt het begrip publiekrecht in?

  Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en haar burgers. Andere onderdelen van het publiekrecht is :
  • Staatsrecht(grondwet, provincierecht,gemeentewet)
  • bestuursrecht
  • strafrecht  
 • Wat houdt het begrip privaatrecht in?

  Bij privaatrecht gaat het vooral om de verhouding tussen burgers onderling. De overheid handelt dus op gelijkwaardige basis met haar burgers.
 • Wat betekent belastingrecht en welke wetten zijn er?

  Het bealstingrecht vormt echter een verzameling van wetten, die zich allemaal richten op het heffen van belasting. 
  • de wet inkomstenbelasting (IB)
  • vennootschapsbelasting (Vpb)
  • loonbelasting (LB)
  • wet belastingen van rechtsverkeer (WBRV)
  • de successiewet(SW)
  • Omzetbelasting (OB) 
 • Wat gebeurt er bij directe belastingen?

  Bij directe belastingen wordt de belasting geheven bij degene die de belasting in zijn portemonnee moet voelen. De loonbelasting wordt zo ingehouden op het salaris en moet de werknemer inkomstenbelasting betalen over zijn bedrijfsresultaten.
 • Wat is het verschil tussen tijdstip & tijdsvak belasting

  Tijdstip belasting word geheven op een bepaald tijdstip.

  Tijdsvak belasting word geheven over een bepaalde periode
 • Wat gebeurt bij indirecte belasting?

  Bij een indirecte belasting zal degene bij wie de belasting wordt geheven, zijn betaling doorbelasten aan een ander. Een voorbeeld hier van is de omzetbelasting. Ondernemer betaald OB over zijn verkopen.
 • Waarin zit het onderscheid in een Aanslagbelasting & Aangiftebelasting

  Op het moment waarop de verschuldigde belasting moet worden voldaan
 • Wanneer moet iemand een aanslagbelasting betalen

  eerst dient de belastingplichtige een aangifte te doen, daarna legt de belastingdienst na het checken van de aangifte, een aanslag op en moet deze worden betaald
 • Wanneer moet iemand een aangiftebelasting betalen

  eerst dient de belastingplichtige een aangifte in, dan moet deze direct worden betaalt en kijkt de belastingdienst later pas of er te veel of te weinig is betaald ( in de praktijk word vaak gebruik gemaakt van voorlopige aanslagen)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek