Winst uit onderneming - waardering vermogensbestandsdelen

13 belangrijke vragen over Winst uit onderneming - waardering vermogensbestandsdelen

Waar word omschreven wat we moeten verstaan onder bedrijfsmiddelen ?

Artikel 3.30 wet IB
Het gaat hier om goederen die worden gebruikt voor het drijven van een onderneming.
Rapporteer

Welke eis word er gesteld aan bedrijfsmiddelen met een geringe waarde ?

Dat deze niet hoger zijn dan € 450 (art. 3.45 wet IB)
Rapporteer

Welke 3 factoren spelen een rol bij het bepalen van de afschrijving ?

1. Kostprijs
2. Beoogde levensduur
3. Te verwachte restwaarde
Rapporteer

Waar word bij de degressieve afschrijving vanuit gegaan

Dat het nut van het bedrijfsmiddel het grootst is als deze nieuw is.
alleen in overeenstemming met goed koopmansgebruik kan hier gebruik van worden gemaakt.
Rapporteer

Voor welke in art. 3.30 lid 2 geldende bedrijfsmiddelen word een maximale afschrijving voorgelegd

Goodwill (10 %)
Andere bedrijfsmiddelen (20%)
Rapporteer

Voor welk bedrijfsmiddelen geld een afschrijf beperking en hoe luiden deze

Voor gebouwen.
1. De WOZ-waarde voor gebouwen die direct of indirect voor meer dan 70% aan een ander dan de ondernemer zelf ter beschikking word gesteld
2. 50% van de WOZ-waarde voor gebouwen die in eigen gebruik bij de ondernemer zijn.
Rapporteer

Bij huurkoop of koop op afbetaling word de ..... waarde gewaardeerd

Contante waarde
Rapporteer

Aandelen en obligaties die tijdelijk worden aangewend worden deze gewaardeerd op de ...... waarde

Kostprijs of de lagere beurskoers
Rapporteer

Welke 4 voorraadmethode kennen we met betrekking op de fiscale bepaling ?

1. Kostprijs of lagere marktwaarde
2. Lifo&Fifo (deze methode is alleen toegestaan bij soortverwante goederen)
3. Ijzerenvoorraadstelsel (deze methode is alleen toegestaan bij soortgelijke of soortverwante goederen)
4. Incourante voorraad
Rapporteer

Hoe dient onderhanden werk te worden gewaardeerd

Op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding dat toe te rekenen is aan het onderhande werk (art. 3.29b wet IB)
er mag rekening worden gehouden met inbaarheid van de declaratie
Rapporteer

Voorzieningen (toekomstige verplichtingen) kennen een 3 tal eisen

1. Hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich in een periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan
2. Met een redelijke zekerheid worden gemaakt
3. Aan een bepaalde periode worden toegerekend
Rapporteer

Toekomstige loon- en prijsstijgingen mogen we ..... lager waarderen en welk wetsartikel vinden we dit

Het mag niet en dat staat in art. 3.26 wet IB

Omdat er niet op vooruit mag worden gelopen en alleen betrekking hebben op het jaar dat zij plaats vinden
Rapporteer

Pensioen verplichtingen die bij een verzekeraar zijn ondergebracht mogen wel of niet rekening worden gehouden met toekomstige loonstijgingen

Wel maar onder de voorwaarde dat er een maximale verhoging van 4% word gehandhaafd art. 3.27 wet IB
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart