Vennootschapsbelasting - Deelnemingsvrijstelling - Begrip deelneming

4 belangrijke vragen over Vennootschapsbelasting - Deelnemingsvrijstelling - Begrip deelneming

Welke instellingen worden niet als deelneming gekwalificeerd (art. 13, lid 8 en 9, wet VPB)?

Fiscale beleggingsinstellingen en belangen in beleggingsdeelnemingen.
Rapporteer

Wat is een beleggingsdeelneming en in welk wetsartikel staat dit vermeld?

Een deelneming waarvan de bezittingen voor meer dan 50% bestaan uit vrije beleggingen, óf waarvan de bezitting voor meer dan 50% bestaan uit financieringen van de houdster of aan haar verbonden lichamen, of bedrijfsmiddelen die aan haar ter beschikking worden gesteld (art. 13, lid 9 en 10, wet VPB).
Rapporteer

Welke twee uitzonderingen zijn er dat er voor een beleggingsdeelneming wél de deelnemingsvrijstelling geldt?

  1. Als de deelneming is onderworpen aan een belasting naar de winst die resulteert in een voor Nederlandse begrippen reële heffing.
  2. Wanneer beleggingen wél in het kader van bedrijfsuitoefening worden gehouden.
Rapporteer

Wat houdt de aflopende deelneming in (art. 13, lid 16, wet VPB)?

Wanneer de belastingplichtige onder de 5%-grens zakt, mag hij wel beroep doen op de deelnemingsvrijstelling, mits hij minstens 1 jaar 5% belang heeft gehad en het niet meer dan 3 jaar geleden is dat hij dat belang heeft gehad.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart