Formeel Belastingrecht - Aanslagbelastingen

8 belangrijke vragen over Formeel Belastingrecht - Aanslagbelastingen

Wat word met het in wetsartikel 11 AWR bedoeld met Aanslagbelasting

Dat de belasting word geheven op basis van een aanslag die door de inspecteur word vastgesteld, zodra hij deze oplegt is belastingplichtige de belastingschuld daadwerkelijk verschuldigd
Rapporteer

Als de belastingplichtige geen aangifte doet voor zijn aanslag kan de inspecteur op grond van welk artikel een .... aanslag opleggen ?

Op grond van art. 11 lid 2 kan de inspecteur ambtshalve een aanslag opleggen.
deze zal op basis van geschat inkomen zijn en naar redelijke maatstaven te zijn
Rapporteer

Wat kan de inspecteur doen om al gedurende een jaar belastinginkomen veilig te stellen en door middel van welk wetsartikel ?

Één of meerdere voorlopige aanslagen op te leggen
Op grond van artikel 13 & 14 AWR
De definitieve aanslag verrekend de verschillen
Rapporteer

Hoe word een voorlopige aanslag bepaald en op grond van welk wetsartikel ?

Op basis van voorgaande jaren en toekomstige prognoses
(art. 23 Uitv.reg. AWR)
Rapporteer

Welke mogelijkheid heeft de inspecteur als er na de definitieve aanslag blijkt dat er ten onrechte te weinig of geen belasting is geheven

Dan kan de inspecteur een navorderingsaanslag opleggen
op grond van art. 16 AWR
Rapporteer

Hoe word het onzorgvuldig handelen van een inspecteur genoemd ?

Ambtelijk verzuim
Rapporteer

Navordering kan ook zonder nieuw feit als ?

een verkeerde verrekening of verdeling heeft plaatsgevonden op grond van art. 16 lid 2 AWR
ook als er door een fout ten onrechte geen aanslag is opgelegd of als deze te laag is vastgesteld Art. 16 lid 2 letter c AWR  maar alleen als deze redelijkerwijs kenbaar was bij de belastingplichtige (minimaal 30%)
Rapporteer

Een navorderingsaanslag kan tot wanneer worden opgelegd en welk wetsartikel zegt dit ?

Tot 5 jaar na het ontstaan van de belastingschuld
op grond van artikel 16 lid 3 AWR behalve als deze navorderingsaanslag betrekking heeft op art. 16 lid 2 letter c AWR dan is deze 2 jaar
En gaat het om inkomsten uit het buitenland dan gelde 12 jaren
op grond van  art. 16 lid 4 AWR
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart