Raamwerk Wet IB - Inkomen en tarieven

8 belangrijke vragen over Raamwerk Wet IB - Inkomen en tarieven

Wat zijn de belastingtarieven voor de drieboxenstelsel?

  • Box 1 belastbaar inkomen uit werk en woning Progressief tarief
  • Box 2 belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Vast tarief 26,25%
  • Box 3 belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Vast tarief 30%
Rapporteer

Welke Premie en welke belasting vormen samen de inkomens heffing

Verschuldigde percentage aan inkomstenbelasting
premie volksverzekering
Rapporteer

Welke tarieven gelden er voor mensen die recht hebben op een AOW

tot € 19.645 = 19.1%
van € 19.645 tot € 33.363 = 24.1%
Van € 33.363 tot € 55.991 = 42 %
van € 55.991 = 52%

art.2.10 wet IB
Rapporteer

Hoe wordt de totaal verschuldigde heffing berekend?

Totale heffing box 1 t/m 3 -/- totale heffingskortingen
Rapporteer

Wat is een aanmerkelijk belanghouder en wat is hiervoor het tarief voor deze box 2 inkomsten

Een aanmerkelijk belanghouder is iemand met meer dan 5 % van de aandelen in een rechtspersoon (art 4.6 wet IB)

en het geldende tarief voor deze inkomsten is gesteld op 25 % ( art. 2.12 wet IB)
Rapporteer

Hoe wordt de uiteindelijk verschuldigde heffing berekend?

Totaal verschuldige heffing -/- voorheffingen
Rapporteer

Wat zijn de tarieven over inkomsten uit sparen en beleggen Box 3

Het geldende tarief in deze box is een forfaitair bedraag 4% over het vermogen en dat belast tegen 30 % dus een tarief van 1.2 % (art 5.2 wet IB) en dit word geheven over het vermogensbestandsdeel dat boven de € 21.139 is (art. 5.5 lid 1 wet IB)
Rapporteer

Hoe wordt het nog te betalen/ontvangen bedrag berekend?

Uiteindelijk verschuldigde heffing -/- voorlopige aanslagen of teruggaaf
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart