Loonbelasting - Pensioen

8 belangrijke vragen over Loonbelasting - Pensioen

Wanneer is een regeling een pensioen regeling volgens art. 18 wet LB

1. Het treffen van een inkomensvoorziening voor ouderdom
2. Het niet te afgekocht vervreemd of prijsgegeven kunnen worden
3. Waarbij een pensioenverzekeraar een specifiek aangewezen lichaam of natuurlijke persoon optreed
4. Het moet binnen de in of krachtens de in de wet LB opgenomen begrenzingen blijft
Rapporteer

Welke 3 soorten pensioen stelsels kennen we voor het toerekenen van pensioenrechten

1. Het eindloonstelsel (Art. 18a lid 1 wet LB)
2. Het middelloonstelsel (Art. 18a lid 2 wet LB)
3. het beschikbare premie stelsel (Art. 18a lid 3 wet LB)
Rapporteer

Wat houd het beschikbare premiestelsel in ?

Hierbij word er vanuit gegaan van de opgebouwde premie en het behaalde beleggingsresultaten.
Rapporteer

Een zuivere pensioenregeling kan op grond van art. 18 wet LB voorzien in de navolgende soorten inkomensvoorziening

1. Ouderdomspensioen
2. Partnerpensioen
3. Wezenpensioen
4. Arbeidsongeschiktheidspensioen
Rapporteer

Wat zijn de jaargrenzen van een wezenpensioen per pensioenstelsel

Eind 0.28%
midden 0.32%
premie ligt aan de premie
Rapporteer

Welke loonbestandsdelen kan geen pensioen over worden opgebouwd

Jubileum uitkering
Eindheffingsbestandsdelen
Auto van de zaak
Rapporteer

Waar moet een zuivere pensioen regeling worden ondergebracht

een Pensioen vezekeraar
Rapporteer

Wat is oneigenlijke handeling

als niet word voldaan aan de eisen van een zuivere pensioenregeling
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart