Omzetbelasting - Belasbaar feit 5 diensten

21 belangrijke vragen over Omzetbelasting - Belasbaar feit 5 diensten

Het verrichten van een dienst is in Nederland een belastbaar feit voor de Nederlandse OB, voor zoverre deze onder ...... worden verricht door een als zodanig .......... op gronde van art. 1 letter a Wet OB ?

Bezwaarde titel, Handelende ondernemer
Rapporteer

Wat betekend het begrip diensten volgens art. 4 lid 1  Wet OB

Diensten zijn alle prestaties met uitzondering van levering van goederen in de zin van art. 3 Wet OB
Rapporteer

Wat word er bedoeld onder bezwaarde titel ?

Dat er spraken moet zijn van een wederkerige overeenkomst.
Rapporteer

Welke eisen worden er aan de term "Tegen vergoeding" gesteld ?

Dat de dienst in directe relatie moet zijn tot de vergoeding én moet worden verricht in het economische verkeer
Rapporteer

Wat zijn de prestaties om niet (zonder vergoeding) ten opzichte van de Wet OB ?

Geen diensten tenzij er sprake is van privé gebruik van het zakelijke goed  (art. 4 lid 2 Wet OB) dit is een fictieve dienst
Rapporteer

Als de ondernemer een bedrijfsgoed privé gebruikt kan sprake zijn van een fictieve dienst voor de wet OB (art. 4 lid 2 Wet OB) welke voorwaarde zit hier aan vast ?

Dat de ondernemer bij aanschaf van dit goed de aftrek van voorbelasting heeft geclaimd.
Rapporteer

Wat word bedoelt met een dienst  om niets ?
en gelden hier uitzonderingen zo ja welke ?

Als een vergoeding ontbreekt spreken we van een niet belastbaar feit
tenzij er om niet zakelijke redenen van de vergoeding word afgezien (art. 4 lid 2 letter b Wet OB)
Rapporteer

Welke algemene regel kent de Wet OB ten aanzien van de plaats van levering.

De plaats waar de dienstverlener is gevestigd (er is een aanvulling met diverse regels)
Rapporteer

Uit artikel 6 Wet OB blijkt dat er 2 hoofdregels zijn welke zijn deze ?

1. Als een ondernemer een dienst verricht aan een andere ondernemer
2. Als een ondernemer een dienst verricht aan een consument
Rapporteer

Wat is de plaats van levering bij een B2C dienst ?

De plaats waar de presterende ondernemer is gevestigd
Rapporteer

Bij diensten verricht door een tussenpersoon geld als plaats van levering ?

De plaats van de handeling
Rapporteer

Bij diensten met betrekking op personen en goederen vervoer is de plaats van levering ?

Personenvervoer = De Plaats waar het vervoer plaatsvind
Goederenvervoer = B2B Plaats waar de afnemer is gevestigd (hoofdregel)
Goederenvervoer = B2C Plaats waar het vervoer plaatsvind
Intracommunautair = B2B Plaats waar de afnemer is gevestigd (hoofdregel)
Intracommunautair = B2C Plaats waar het vertrek
Rapporteer

Bij Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten geld als plaats van levering

B2B bij diensten : de plaats waar de afnemer is gevestigd
B2B bij het verlenen van toegang : plaats van evenement waar aan toegang word verleent
B2C : de plaats waar de activiteit plaatsvind
Rapporteer


Bij activiteiten die met het vervoer samenhangen, alsmede deskundigenonderzoek en werkzaamheden met betrekking op roerende lichamelijke zaken is de plaats van levering ?

B2B: Plaats van de afnemer (Hoofdregel)
B2C: Plaats waar de dienst word verricht
Rapporteer

Bij restaurant en cateringdiensten is de plaats van levering en wat geld er  als deze diensten aan boord van een schip, vliegtuig, of trein word verleent ?

Plaats waar de levering plaatsvind
En aan boord van een schip, vliegtuig, of trein de vertrek van het personenvervoer
Rapporteer

Bij verhuur van vervoersmiddelen gelden er 2 categorieën welke zijn dit ?

Kort en langlopende verhuur
Rapporteer

Langlopende verhuur word gescheiden in 2 groepen welke zijn dit en waar is de plaats van levering ?

Verhuur vervoermiddel B2B: Hoofdregel
Verhuur vervoermiddel B2C: Plaats waar de afnemer is gevestigd
Verhuur pleziervaartuig B2B: Hoofdregel
Verhuur pleziervaartuig B2C: Plaats van terbeschikkingstelling
Rapporteer

Bij kortlopende verhuur geld welke eisen en in welke plaats zijn deze dan voor de OB belastbaar ?

Onder kortlopend verhuur word begrepen het ononderbroken bezit of gebruik van het vervoermiddel (auto 30 dagen schip 90 dagen)
De plaats van levering is de plek waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking word gesteld.
Rapporteer

Bij het leveren van elektronische diensten aan afnemers die gevestigd zijn binnen een EU-lidstaat, waarbij de dienst is verricht door ondernemers die buiten de EU zijn gevestigd of vanuit een vaste inrichting buiten de EU of vanuit een verblijfplaats buiten de EU geld als plaats van levering

B2B: Plaats waar de afnemer is gevestigd (hoofdregel)
B2C: Plaats van dienst is daar waar de afnemer is gevestigd
Rapporteer

Bij intellectuele diensten, waarbij de afnemer een niet ondernemer is die buiten de EU is gevestigd geld als plaats van levering en welke 5 diensten word hier onder verstaan ?

B2B niet van toepassing
B2C De plaats waar de afnemer is gevestigd

1. Reclame diensten
2. Diensten door een raadgevende persoon
3. Informatieverwerking en verschaffing
4. Het beschikbaar stellen van personeel
5. De verhuur van roerende zaken (uitzondering vervoermiddelen)
Rapporteer

Welke 3 diensten vallen in de groep voorkoming van niet heffing en welke plaats van levering geld hier ?

1. de verhuur van vervoersmiddelen aan particulieren
2. intellectuele diensten aan B2B
3. intellectuele diensten aan B2C

Bij deze 3 geld de Nederland als plaats van levering
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart