Omzetbelasting - Bijzondere regelingen

10 belangrijke vragen over Omzetbelasting - Bijzondere regelingen

Voor wie geld de KOR ?

Natuurlijke personen en soortgelijke samenwerkingsverbanden
Rapporteer

Voor wie is er geen KOR

1. Niet natuurlijke personen
2. ondernemers die niet aan de administratieve verplichting voldoen
3. landbouwers (wel nevenwerkzaamheden)
4.ondernemers die hebben geopteerd voor belaste verhuur (onroerend)
5.Intracommunautaire transacties (nieuwe vervoersmiddelen)
Rapporteer

Werking en het tarief van de KOR

het te betalen bedrag aan omzetbelasting mag worden verlaagd met een bedrag dat gelijk is aan 2.5 maal het verschil tussen€ 1.883 en het te betalen belastingbedrag
Rapporteer

Wat moet de ondernemer doen om de KOR te mogen toepassen ?

een schatting maken over het lopende jaar en ofdat het aannemelijk is dat hij hiervoor in aanmerking komt
Rapporteer

Waarvoor dient de marge regeling ?

Dat er geen dubbele belasting plaatsvind (art. 28b / 28i Wet OB)
Rapporteer

Op wie heeft de marge regeling betrekking ?

Door wederverkopers die hun spullen inkopen van leveranciers die geen factuur met OB mogen afgeven
Rapporteer

Welke goederen vallen niet onder de marge regeling ?

Nieuwe vervoermiddelen edel- stenen & metalen
Rapporteer

Wanneer dient er een inkoopverklaring te worden overlegd

Als het inkoopbedrag hoger is dan € 500
Rapporteer

Wanneer mag de marge regeling worden toegepast ?

Als er ingekocht is bij een niet aftrekgerechtigde te noemen
Anderen dan ondernemers
Goederen die vrijgesteld zijn geleverd
Kleine ondernemers die zijn ontheven van administratieve verplichtingen
andere wederverkopers die de margeregeling toepassen
Rapporteer

Wat houd de globalisatie regeling in ?

Hier word de marge over een tijdvak bepaald
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart