Omzetbelasting - Welke vrijstellinge kent de Wet OB

5 belangrijke vragen over Omzetbelasting - Welke vrijstellinge kent de Wet OB

Om een vrijstelling te mogen toepassen geld een eis volgens artikel 11 lid 1 Wet OB

Dat de ondernemer een boekhouding moet voeren
Rapporteer

In de hoofdregel is verhuur onbelast voor de Wet OB tenzij er aan 1 van de 2 volgende uitzondering

1. Verhuursituaties die van rechtswege belast zijn
2. 'situaties waarbij een verzoek kan worden ingediend voor belastbare verhuur
Rapporteer

In welke 4 situaties is er sprake van rechtswege belaste verhuur

1. Verhuur van machines en bedrijfsinstallaties
2. Verhuur in het kader van een hotel of dergelijke
3. Verhuur van parkeerruimte en lig en bergplaatsen
4. Verhuur van safe loketten
Rapporteer

In welke 3 situaties is er sprake van opteren voor belaste huur ?

1. de verhuurde zaak mag niet als woning worden gebruikt
2. Als de huurder recht heeft op tenminste 90% aftrek voorbelasting
3. als er gezamenlijk een schriftelijk verzoek word ingedient
Rapporteer

Levering van onroerende goederen is in de hoofdregel uitgesloten van OB behalve bij 2 situaties welke 2 zijn dit en welk wetsartikel staat dit ?

1. Levering van bouwterrein (art. 11 lid 4 Wet OB
2. Levering plaatsvind 2 jaar na de ingebruikname
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart