Winst uit onderneming - Stakingswinst en faciliteiten

8 belangrijke vragen over Winst uit onderneming - Stakingswinst en faciliteiten

Wat word bedoeld met stille reserves

Het verschil tussen de boekwaarden en de waarde in het economische verkeer ook als de ondernemer deze bedrijfsmiddelen privé onttrekt
Rapporteer

Wat gebeurt er met het vervallen van de fiscale reserves

1. De KER (3.53 wet IB) word aan de stakingswinst toegevoegd
2. De FOR (3.70 wet IB) word over afgerekend of omgezet in Lijfrente of kan indien mogelijk worden toegevoegd als de onderneming gedeeltelijk word gestaakt
3. De Desinvesteringsbijtelling word in de staking aangemerkt als een vervreemding waarover desinvesteringsbijtelling verschuldigd is (behalve bij overlijden)
Rapporteer

Welke stappen nemen we om de stakingswinst te bepalen

Fiscale balans
Stille reserves
Eventuele Goodwill
Desinvesteringsbijtelling
Vrijval FOR
minus ondernemersaftrek + mkb winstvrijstelling
= stakingswinst
Rapporteer

Hoeveel bedraagt de stakingsaftrek

maximaal € 3.630 1 maal in te zetten als ondernemer
Rapporteer

Wanneer kan geen aanspraak worden gemaakt op de stakingsaftrek

Als de belastingplichtige ondernemer is geworden door middels een geruisloze doorschuiving als hij binnen 3 jaar staakt
Rapporteer

Welke regels gelden er voor de omzetting van stakingswinst in stakinglijfrente

Deze is gelijk aan de stakingswinst maar mag niet meer zijn dan:

1. € 443.059 als de ondernemer 5 jaar jonger is dan de AOW leeftijd of voor 45% of meer arbeidsongeschikt is en de toekomende lijfrente binnen 6 maanden hem toekomen en als de stakingswinst is ontstaan door overlijden van de ondernemer

2. € 221.537 als de ondernemer 15 jaar jonger is dan de AOW leeftijd
De lijfrente direct ingaat

3.€ 110.774 in de overige gevallen
Rapporteer

Met welke 3 bedragen moet de stakingswinst worden verminderd als deze word omgezet in een stakingslijfrente

1. De waarde in het economische verkeer van bepaalde aanspraken in zaken beroepspensioenen en bedrijfsbeëdigingsaanspraken.
2. De stand van de FOR bij aanvang van het kalenderjaar
3. De lijfrente premies die al in eerdere jaren in mindering zijn gebracht
Rapporteer

Bij wie mogen er allemaal een lijfrente worden bedongen

1.Bij een proffesionele verzekeraar
2.Bij degene die de onderneming overneemt
3.In de eigen BV bij omzetting in een BV
4.Koopsom storten op een geblokkeerde spaar of beleggingsrekening
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart