Winst uit onderneming - Ondernemers en andere winst genieters

7 belangrijke vragen over Winst uit onderneming - Ondernemers en andere winst genieters

Welke twee winstgenieters kennen we?

  1. De belastingplichtige die winst geniet, anders dan als ondernemer of aandeelhouder, als medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming (medegerechtigde)
  2. belastingplichtige die voordelen geniet uit hoofde van een bepaalde schuldvordering op een ondernemer, ten behoeve van een voor zijn rekening gedreven onderneming (schuldeisers met specifieke vorderingen)
Rapporteer

Welke rechtsvormen zijn wel en niet ondernemer volgens de wet IB

wel
1. Eenmanszaak
2. Vof & maatschap
3. Commanditaire vennootschap (alleen de beherende vennoten)

niet
1. Commanditaire vennootschap (alleen de stille vennoten)
2. Open vennootschap
3. Besloten vennootschappen
4. naamloze vennootschappen
Rapporteer

Wat houdt de uren criterium in?

Dit houdt in dat een minimumaantal uren besteed moet zijn aan de onderneming om in aanmerking te komen voor bepaalde ondernemersfaciliteiten
Rapporteer

Welke eisen zijn er voor het uren criterium

Het uren criterium is gesteld op de norm van 1.225 uur en de tijd die word besteed aan de onderneming dient grotendeels (50% of meer) te zijn (behalve als het gaat om een startende ondernemer)
Rapporteer

Welke 4 faciliteiten hebben betrekking op het uren criterium

1. De fiscale oudedagsreserve (FOR) (art. 3.67 e.v. Wet IB)
2. Zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB)
3. Aftrek voor speur en ontwikkelingswerk (art. 3.77 wet IB)
4. Meewerkaftrek (art. 3.78 wet IB)
Rapporteer

Wat is er van belang als er  een samenwerkingsverband is voor het uren criterium

Dat de werkzaamheden van hoofdzakelijke aard dient te zijn(art. 3.6 lid 2 letter a wet IB)
Rapporteer

Welke 2 vorderingen zijn er om belastingheffing in box 1 toe te passen en niet in box 3

art. 3.3 lid 3 wet IB

1. De schuldvordering die functioneert als eigen vermogen van de onderneming (aflossingsvrije lening)

2. Een schuldvordering waarvan de vergoeding op het tijdstip van het aangaan van de schuldvordering zodanig word vastgesteld dat deze rechtens dan wel in feiten afhankelijk is van de winst ( deze vergoeding heeft meer weg van een winstaandeel dan van rente)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart