Raamwerk Wet IB - Toerekeningregels

6 belangrijke vragen over Raamwerk Wet IB - Toerekeningregels

Welke regeling is er getroffen om vermogensbestandsdelen meerdere keren in de heffing te betrekken ? en waarom is dit zo geregeld ?

Het gaat hier om art. 2.14 lid 3 letter b & c wet IB

Deze is er voor bedoeld dat er geen vermogensbestandsdelen worden overgeheveld van de ene naar de andere box om zo een lagere belasting te hoeven betalen

Als de periode dat het vermogensbestandsdeel buiten de heffingsgrondslag
van box 3 is gebracht, langer dan 3 maanden maar korter dan 6 maanden, is geldt er een sanctie (behalve als er aannemelijk een zakelijke overweging ten grondslag ligt)
Rapporteer

Wat hoort er bij een fiscale partner?

 • Gehuwd
 • ongehuwden die op zelfde adres staan ingeschreven
 • notarieel samenlevingscontract
 • samen een kind of erkend kind
 • een minderjarig kind van een van beide op zelfde adres
 • samen een eigen woning
 • partner in pensioenregeling
 • voorgaande jaar fiscaal partner
Rapporteer

Er geld voor minderjarige kinderen een uitzondering voor de toerekening van inkomen welk wetsartikel staat dit in vermeld en wat houd deze in

Art. 2.15 lid 2 wet IB

Hierin staat dat bepaalde vermogensbestandsdelen aan de ouders worden toegerekend (ook het pleegkind valt onder deze regeling) art. 1.4 wet IB
Rapporteer

Wat zijn de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen van een fiscale partner?

 • Box 3
 • belastbare inkomsten uit eigen woning
 • belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • de persoonsgebondenaftrekposten
Rapporteer

Mogen Fiscale partners zelf bepalen in hoeverre deze afzonderlijk in aanmerking worden genomen

Ja op grond van gezamenlijke rendementsgrondslag (Art. 5.2 lid 2 wet IB) & (Art. 2.17 lid 5 wet IB) Opgesomde gemeenschappelijke inkomensbestandsdelen

Dit geld alleen als zij het gehele jaar fiscaal partners zijn
Rapporteer

Wat is een APV (afgezonderd particulier vermogen) en door middel van welk wetsartikel word deze toegerekend

Vermogen dat in een stichting of rechtsvorm is gestort om zo de box 3 heffing te ontduiken

Art 2.14a wet IB geeft aan dat dit ook word belast in box 3
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart