Samenvatting Belastingrecht voor Bachelors en Masters Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Belastingrecht voor Bachelors en Masters

- G A C Aarts MFP
ISBN-13 9789463172073
800 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Belastingrecht voor Bachelors en Masters Auteur: G A C Aarts MFP ISBN: 9789463172073

 • 1 Algemene inleiding

 • 1.1 Doel van belastingheffting

 • Wat is de definitie van belasting?
  Verplichte bijdrage van burgers, zonder dat daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat.
 • Op welke 4 manieren dekt de overheid haar uitgaven?
  1. Belastingen (verplichte bijdragen van burgers, zonder dat daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat: IB, VPB en OB)
  2. Retributies (vergoedingen die een burger moet betalen omdat hij bepaalde diensten van de overheid afneemt: rijbewijs, paspoort en bouwvergunning)
  3. Sociale premies
   1. Premie volksverzekeringen (worden geheven om uitkeringen te betalen: AOW-premie -> AOW-uitkeringen)
   2. Premies werknemersverzekeringen (WIA, ZW, ZvW en WW)
  4. Overige inkomsten (verkoop van gas)
 • 1.2.3 Materieel recht - Formeel recht

 • Wat zijn formele belastingrechten?
  Hierin staat regels met verplichtingen voor de belastingplichtige, zoals de aangifteplicht.
 • 1.3.2 Wetgeving voor centrale overheid en lagere overheden

 • Welke 4 soorten belastingen worden door de centrale overheid en lagere overheden geheven?
  1. IB
  2. OB
  3. Opslag per provincie op de MRB
  4. OZB
 • 1.3.3 Directe en indirecte belastingen

 • Wat houdt een directe belasting in?
  Belasting die geheven wordt bij degene die het voelt in zijn portemonnee zoals, IB, LB en dividendbelasting
 • 1.3.4 Tijdstip- en tijdvakbelastingen

 • Wat is het verschil tussen tijdstip- en tijdvakbelastingen?
  Bij tijdstipbelasting gaat het over een specifiek tijdstip zoals, overdrachtsbelasting.
  Bij tijdvakbelastingen gaat het over een specifieke periode zoals, IB en VPB.
 • 1.3.5 Aanslag- en aangiftebelasting

 • Wat is het verschil tussen aanslag- en aangiftebelastingen?
  Bij een aanslagbelasting is de belasting pas verschuldigd op het moment dat er een aanslag is opgelegd door de Belastingdienst, denk hierbij aan IB en VPB.
  Bij een aangiftebelasting is de belasting verschuldigd op het moment dat de aangifte is ingediend, denk hierbij aan LB, OB en dividendbelasting.
 • 1.4 Beginselen in het belastingrecht

 • Wat zijn de de 4 beginselen die ten grondslag liggen van het systeem van belastingheffing?
  1. Draagkrachtbeginsel (belasting naar rato inkomen)
  2. Profijtbeginsel (onderwijs)
  3. Beginsel van de minste pijn (inhouding loonheffing)
  4. Beginsel van de bevoorrechte verkrijging (belasting bij loterij of erfenis)
 • Wat houd het beginsel van de minste pijn in?
  Dat sommige belasting word geheven zonder dat de belastingplichtige dit heel er merkt. Bijvoorbeeld dat je kijkt naar je netto loon.
 • Wat houd het beginsel van bevoorrechte verkrijging in?
  Dat je belasting moet betalen omdat je een financiële meevaller hebt ontvangen. Dus bijvoorbeeld loterij gewonnen of een erfenis gekregen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.