Samenvatting Belastingrecht voor Bachelors en Masters Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Belastingrecht Voor Bachelors En Masters

- G A C Aarts MFP
ISBN-13 9789463172073
878 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Belastingrecht voor Bachelors en Masters Auteur: G A C Aarts MFP ISBN: 9789463172073

 • 1 Algemene inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Doel van belastingheffting

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van belasting?
  Verplichte bijdrage van burgers, zonder dat daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat.
 • Op welke 4 manieren dekt de overheid haar uitgaven?
  1. Belastingen (verplichte bijdragen van burgers, zonder dat daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat: IB, VPB en OB)
  2. Retributies (vergoedingen die een burger moet betalen omdat hij bepaalde diensten van de overheid afneemt: rijbewijs, paspoort en bouwvergunning)
  3. Sociale premies
   1. Premie volksverzekeringen (worden geheven om uitkeringen te betalen: AOW-premie -> AOW-uitkeringen)
   2. Premies werknemersverzekeringen (WIA, ZW, ZvW en WW)
  4. Overige inkomsten (verkoop van gas)
 • Noem voorbeelden van belastingen en premies
  Dividendbelasting
  Milieubelasting
  Schenk/ en erf belasting
  Loon/ en inkomensheffing
  Omzetbelasting
  Premie zorgverzekeringswet
  Premie werknemersverzekeringen
  Vennootschapsbelastingen
  Accijnzen
  BPM & motorrijtuigenbelasting
  Overdrachtsbelasting
 • Waarin wordt sociale premies onderverdeeld en wat houden die in?
  - Premie volksverzekering: wordt geheven om uitkeringen te betalen. Wordt geïnd via inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz)
  - Premies werknemersverzekering: De WIA, ZW, Zvw en WW. Komen ten laste van de werkgever en worden geïnd via de aangifte loonheffingen
 • Wat is naast een financieringsbron ook een doel van de belastingen en noem een paar voorbeelden
  Bepaald gedrag stimuleren of ontmoedigen, bijvoorbeeld:
  - Stimulering van startende ondernemers (startersaftrek)
  - Stimulering van nieuwe investeringen (investeringsregelingen)
  - Verkleining van inkomensverschillen (specifieke heffingskortingen zoals de ouderenkorting)
  - Bescherming van de gezondheid (accijns)
  - Bescherming van het milieu (mileuheffingen)
 • 1.2.3 Materieel recht - Formeel recht

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn formele belastingrechten?
  Hierin staat regels met verplichtingen voor de belastingplichtige, zoals de aangifteplicht.
 • 1.3.2 Wetgeving voor centrale overheid en lagere overheden

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 4 soorten belastingen worden door de centrale overheid en lagere overheden geheven?
  1. IB
  2. OB
  3. Opslag per provincie op de MRB
  4. OZB
 • 1.3.3 Directe en indirecte belastingen

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt een directe belasting in?
  Belasting die geheven wordt bij degene die het voelt in zijn portemonnee zoals, IB, LB en dividendbelasting
 • 1.3.4 Tijdstip- en tijdvakbelastingen

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen tijdstip- en tijdvakbelastingen?
  Bij tijdstipbelasting gaat het over een specifiek tijdstip zoals, overdrachtsbelasting.
  Bij tijdvakbelastingen gaat het over een specifieke periode zoals, IB en VPB.
 • 1.3.5 Aanslag- en aangiftebelasting

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen aanslag- en aangiftebelastingen?
  Bij een aanslagbelasting is de belasting pas verschuldigd op het moment dat er een aanslag is opgelegd door de Belastingdienst, denk hierbij aan IB en VPB.
  Bij een aangiftebelasting is de belasting verschuldigd op het moment dat de aangifte is ingediend, denk hierbij aan LB, OB en dividendbelasting.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart