Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'gehuurd', 'artikel' en 'verhuurder', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
386 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over gehuurd, artikel, verhuurder

Wat staat er allemaal in de splitsingtekening?
 • Plattegronden van alle niveaus
 • plus bijbehorende grond
 • zowel privé- als gemeenschappelijke gedeelten
 • Kadastrale aanduiding
 • Situatieschets
 • Noordpijl
 • Schaalaanduiding:
  • Afbeeldingen 1:100 - 1:200
  • Situatieschets 1:500 - : 1:1000
Rapporteer
Hoe zijn de begrenzingen van de privé gedeelten aangegeven?
 • Dikke zwarte omlijning
 • Appartementsindexnummer zelfde bij bergingen & parkeerplaatsen
Rapporteer
Wat kunnen gemeenschappelijke delen zijn?
 • Dak, entree, trappenhuis, gangen, containerruimte
 • Alles wat niet als privé aangegeven wordt als gemeenschappelijk aangemerkt
 • Sommige delen niet op de tekening, wel in de akte
 • Bij definitieve tekening wordt deze door notaris gewaarmerkt en ingeschreven in het Kadaster
Rapporteer
Op basis waarvan worden de breukdelen vastgesteld?
 • Vierkante meters vloeroppervlakte
 • Waarde in economisch verkeer
Rapporteer
Waar is de splitsingstekening de basis voor?
De akte van splitsing
Rapporteer
Wat zijn voorbeelden van specifieke rechten/verplichtingen?
 • Welke appartementseigenaren dragen wel/niet in bepaalde kosten bij?
  • entree die toegang geeft tot bepaald deel gebouw: alle entrees gemeenschappelijk of alleen voor eigenaren die er gebruik van maken?
 • T.a.v. Gebruik van bepaalde privé-gedeelten door andere eigenaars of derden, bijv:
  • regeling vluchtroutes
  • regeling noodzakelijk gebruik derden
Rapporteer
In welkd artikeld staan de Algemene bepalingen?
7:201 tot 7:231 BW
Rapporteer
Wat zijn de 3 belangrijkste punten uit artikel 7:290 BW
 • Beschermd 5 + 5
 • Huurprijsaanpassing
 • Indeplaatsstelling
Rapporteer
Wat is het regelend recht?
Legt staat van onderhoud vast, benoem eventuele gebreken, legt vast dat verhuurder niet in staat voor gevolgen.
Rapporteer
Wat is de bedoeling van partijen?
Afhankelijk van het bepaalde huurregime, dus welke wet en bepalingen van toepassing zijn
Rapporteer
Wat is voor verhuurder van belang
Dat de bestemming van het gehuurde zo nauwkeurig mogelijk in de huurovereenkomst is vastgelegd.
Rapporteer
Wat staat er in artikel 7:224 oplevering bij einde huur?
 1. Huurder moet het gehuurde weer beschikbaar stellen
 2. De huurder moet het gehuurde in oorspronkelijke staat op leveren aan de verhuurder. Met uitzondering van geoorloofde veranderingen en ouderdom/slijtage
Rapporteer
Welke criteria zijn van toepassing bij een zelfstandige woning? Artikel 7:234 bw
 • Eigen toegang
 • niet afhankelijk van wezenlijke voorzieningen buiten woning
 • Ten minste afsluitbare toegangsdeur
 • 1 vertrek
 • kookgelegenheid
 • Toilet
Rapporteer
Wat is de rol van de huurcommisie
Bepalen of het gehuurde onder geliberaliseerd of niet geliberaliseerd valt
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart