Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'huurovereenkomst', 'recht' en 'verhuurder', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
386 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over huurovereenkomst, recht, verhuurder

Koper en verkoper van een woonhuis komen overeen dat de bedenktijd  voor de koper niet van toepassing is. Is dit toegestaan?
Nee, er kan wettelijk geen afstand gedaan worden van de bedenktijd
Rapporteer
Wat is juist als het gaat om de verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed conform artikel 290 BW7?.

Stelling I:
De huurbescherming onder dit huurregime biedt meer bescherming aan huurder dan wanneer bij een huurovereenkomst heeft conform artikel 230.

Stelling II:
Als er bij het aangaan van een huurovereenkomst geen inspectierapport (proces verbaal van oplevering) is opgemaakt, ligt de bewijslast aan het einde van de huurperiode bij de huurder.
stelling I is juist, stelling II is niet juist.
Rapporteer
Hoe moet opzegging plaatsvinden van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd van woonruimte?
bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot
Rapporteer
Huurder heeft verhuurder een gebrek aan het gehuurde gemeld maar de verhuurder
    verhelpt het gebrek niet. Wat is geen mogelijkheid van de huurder?
Direct huurovereenkomst laten ontbinden.
Rapporteer
“Koper heeft recht van overpad over perceel H3434, kadastraal bekend gemeente Lutjebroek
Waar wordt dit recht vastgelegd?
Akte van levering (eigendomsbewijs)
Rapporteer
Welke kosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als je een huis hebt gekocht?
Kosten voor taxatierapport
Rapporteer
Welk antwoord omschrijft het begrip “prijs”?
Het concrete bedrag dat wordt betaald of is geboden.
Rapporteer
Een woonhuis dat onlangs is verkocht moet worden gewaardeerd namens de bank voor het verkrijgen van een financiering. Het woonhuis is op het moment van de taxatie nog belast met een recht van hypotheek. De taxateur hoeft hier geen rekening mee te houden, omdat…..
de woning vrij van het recht van hypotheek wordt overgedragen.
Rapporteer
De heer Schaap huurt een woning met een huurprijs van € 775,- inclusief 70,- voorschot voor stookkosten en 25,- servicekosten voor schoonmaak. Wat is juist?

Er is sprake van een niet-geliberaliseerde huurprijs
Rapporteer
Bram huurt een kantoor op grond van artikel 7:230-a BW voor onbepaalde tijd. Na vier jaar wordt de huur door de verhuurder (conform de regels) opgezegd. Bram zou graag minimaal nog één jaar willen blijven huren.
Bram kan binnen 2 maanden na de huuropzegging de rechter verzoeken de huur met een jaar te verlengen.
Rapporteer
Een starter op de woningmarkt die voldoet aan de voorwaarden van de Rijksoverheid die betaalt op zijn koopwoning iin 2021 met een koopsom 450.000,- k.k,:

Dat ligt aan de datum
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart