Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'kans', 'afwijkt' en 'verwachtingswaarde', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
386 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over kans, afwijkt, verwachtingswaarde

Hoe kom je aan marktwaarde of markthuur?
Comparatieve methode
Rapporteer
Welke methoden zijn er bij een comparatieve benadering? (vergelijkingspanden)
 • Vergelijkingsmethode
 • regressiemethode
Rapporteer
Welke methoden zijn er voor de inkomstenbenadering? (huur)
 • Kapitalisatiemethode
 • DCF
 • Draagkrachtmethode
 • GOP methode
 • Residuele methode
Rapporteer
Welke drie taxatiebenaderingen zijn er gebaseerd op beginsel substitutie?
 • Door een vergelijkbaar goed (comparatief, heden)
 • Door herbouw (kostenbenadering, terugkijken)
 • Met alternatieve inkomstendrager (inkomensbenadering, vooruitkijken)
Rapporteer
Hoeveel referentieobjecten heb je officieel nodig?
 • 3 voor marktwaarde
 • 6 bij een marktwaarde voor en na verbouwing
 • 9 als ook de huur moet worden uitgerekend
 • 12 bij nieuwbouw
Rapporteer
Hoe kom je aan gegevens bij de vergelijkingsmethode?
 1. Eigen database
 2. Database brancheorganisatie
 3. Kadaster
Rapporteer
Op basis van welke aspecten worden er vergelijkingen gemaakt?
 • M2
 • kavelopp
 • ligging
 • soort woning
 • bouwkundige staat
 • opleverniveau
 • extra's
 • bestemming
 • alternatieven
Rapporteer
Wanneer zijn woningen representatief en vergelijkbaar?
 • Uit dezelfde bouwperiode
 • Van hetzelfde type
 • In dezelfde wijk/buurt/straat
 • Met dezelfde ligging
Rapporteer
Wat is de ideale situatie bij de vergelijkingsmethode?
 • Voldoende objecten gevonden
 • Verkoopprijs is bekend
 • Prijs is recent
 • Overige transactievoorwaarden zijn bekend (wanneer is transactie gesloten?)
 • Geen onwillige koper/verkoper, familie, buren
 • Gebruik conform optimale aanwending
 • Objectkenmerken bekend (m², ligging, onderhoud etc.)
Rapporteer
Wat als er te weinig transacties voor de vergelijkingsmethode zijn?

 • teruggaan in de tijd
 • vergroten van zoekgebied
 • minder vergelijkbare objecten
 • vraagprijzen
 • gedwongen verkopen
Rapporteer
Wat is de zekerheidsindicatie van de regressiemethode?
Statische voorspelling van de prijs
Vaste maatstaf (standaarddeviatie), gebruikt voor de onderliggende zekerheid van de voorspelling

 • De kans dat de schatting plus of min 1x de SD van de prijs (verwachtingswaarde) afwijkt is 68,26%
 • De kans dat de schatting plus of min 2x de SD van de prijs (verwachtingswaarde) afwijkt is 95,44%
 • De kans dat de schatting plus of min 3x de SD van de prijs (verwachtingswaarde) afwijkt is 99,74%

 • NADEEL: Het impliceert dat de kans dat een transactieprijs in negatieve zin afwijkt van de verwachtingswaarde even groot is als de afwijking in positieve zin.
Rapporteer
Wat geeft de BAR weer?
Het geeft de verhouding weer tussen de bruto markthuur in het eerste jaar en de totale investering (VON).
Rapporteer
Waar houdt de NAR rekening mee en de BAR niet?
Houdt rekening met gemiddelde exploitatiekosten van een vastgoedobject
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart