Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'nrvt', 'standards' en 'taxatie', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
386 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over nrvt, standards, taxatie

Wat speelt er op dit moment in de makelaardij en taxatiewereld?
 • Gekte op de huizenmarkt
 • Minder verkopen
 • Kiezen: makelaar of taxateur
 • Kiezen: wonen/bv/agrarisch
 • Kiezen: deeldiensten (internetmakelaardij)
 • Zwaardere eisen in de branche (NRVT/VastgoedCert)
 • Nieuwe opleidingstrajecten
 • Nieuw taxatierapport 2021
Rapporteer
Wat is het doel van VastgoedCert?
De kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert  op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd
Rapporteer
Wat is een register-taxateur/geregistreerde taxateur?
De Vastgoedtaxateur die in het Register is ingeschreven en uit hoofde van die inschrijving gerechtigd is de titel RT (Register-Taxateur) te voeren.
Rapporteer
Wat is de definitie van een taxatierapport?
De schriftelijke en gemotiveerde vastlegging van de Professionele Taxatiedienst, overeenkomstig de Opdrachtvoorwaarden en ondertekend door de RegisterTaxateur.
Rapporteer
Wat is de missie van het NRVT
NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.
Rapporteer
Welke kamers van het NRVT zijn er?
 • Kamer wonen (wonen)
 • Kamer bedrijfsmatig vastgoed (BV)
 • Kamer landelijk en agrarisch vastgoed (LAV)
Rapporteer
Wat is de missie van het RICS?
RICS is een wereldwijde en zelfregulerene beroepsorganisatie die de hoogste kwalificatie en standaarden in de grond-, vastgoed-, bouw- en infrastructuurmarkt bevordert en handhaaft en oplossing aandraagt voor de grote uitdagingen van de bebouwde omgeving.
Rapporteer
Wat doet het TMI (Taxatie Management Instituut)?
TMI draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het Taxatie Management Systeem (TMS). Een taxatiesysteem dat is ontwikkeld door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector. Hoofddoel van het systeem is dat taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Hiermee zijn alle TMI taxaties uniform en onderling vergelijkbaar.
Rapporteer
Waar zet het International Standards Council (IVSC) voor zin?
De International Valuation Standards Council (IVSC) is een onafhankelijke nonprofitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van de kwaliteit in het taxateursberoep. De voornaamste doelstelling is het publieke vertrouwen in taxatie te bevorderen door standaarden vast te stellen en hun universele invoering en implementatie voor de taxatie van activa over de hele wereld te waarborgen
Rapporteer
Wat zijn de International Valuation Standards (IVS)
De International Valuation Standards (IVS) zijn standaarden voor het uitvoeren van taxatieopdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen erkende concepten en principes die de transparantie en consistentie in de taxatiepraktijk bevorderen.
Rapporteer
Wat zijn de Europeans Valuation Standards (EVS)?
De EVS 2020 bieden geharmoniseerde Europese normen, richtlijnen en technische informatie die toepasbaar zijn in alle sectoren van het Europese taxatiewezen.
Rapporteer
Op basis van het vorige: Mag een taxateur Wonen een appartement taxeren van het NRVT? Als hij dit voor het laatst 5 jaar geleden gedaan heeft
Nee, je moet minimaal 5x per jaar een taxatie uitvoeren
Rapporteer
Welke drie factoren wegen het zwaarst?
 • Locatie
 • Locatie
 • Locatie
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart