Samenvatting Beroep op onderzoek. Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Beroep op onderzoek.

- J H M Brinkman
ISBN-10 9001702538 ISBN-13 9789001702533
1110 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Beroep op onderzoek. Auteur: J H M Brinkman ISBN: 9789001702533

 • 1 Beginnen aan onderzoek 15

 • wat houd het begrip methodologie in?
  levert de regels en technieken om een onderzoek wetenschappelijk uit te voeren.  het verschaft een begrippenkader waardoor iedereen de zelfde taal spreekt bij het gebruiken van bepaalde begrippen 
 • wat is een probalistische uitspraak?
  uitspraken waarin kans en toeval beide een rol spelen. deze uitspraken gelden niet voor het individu maar wel voor het algemeen. bijvoorbeeld: mannen zijn groter dan vrouwen. 
 • uit welke 2 hoofdcategorieën bestaat sociaal wetenschappelijk onderzoek?
  kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. 

  kwalitatief onderzoek: de aard van verschijnselen achterhalen, de nadruk leggen op ervaring, gevoel etc. ze beantwoorden vooral de hoe, wat en waarom vragen.

  kwantitief onderzoek: het vergaren , verwerken en interperteren van gegevens staat centraal, er word vaak gebruik gemaakt van diagnostiek en bestaat voornamelijk uit hoe veel en hoe groot vragen.

 • welke niet passende motieven kan iemand hebben die een onderzoek opstelt?
  1.eigen gelijk willen bevestigen
  2. uitstellen van een moeilijke beslissing
  3. ondersteunen van een toch al genomen beslissing
  4. hopen op een wonder
  5. geld kunnen krijgen of het willen opmaken
  6. status verhogen
  7. verantwoordelijkheid ontlopen en ontmaskeren.
  8. pappen en nathouden
 • Wat is (onderzoeks-)methodologie?
  Leer van de basisbegrippen en -principes, grondslagen, valkuilen en voorschriften van wetenschappelijk verantwoord onderzoek.
 • Wetenschappelijk verantwoord onderzoek
  Onderzoek dat wordt verricht langs wetenschappelijke weg, wat onder ander inhoudt dat men objectief, controleerbaar en systematisch te werk gaat, dat het onderzoek herhaalbaar is en dat de resultaten reproduceerbaar is.
 • 1.1 Het begrip onderzoek in dit boek 16

 • Aan welke 4 eissen moet zuiver wetenschappelijk onderzoek voldoen?
  • Controleerbaarheid
   Je moet open zijn over je methoden, verloop, redeneringen en uitkomsten
  • Herhaalbaarheid
   De resultaten van een onderzoek moeten reproduceerbaar zijn
  • Objectiviteit
   Je moet afzien van voorspellingen en de waarheid spreken. Treed onderwerpen open tegemoet.
  • Systematiek
   Je moet een geplande, doelgerichte en consequente aanpak in je onderzoek gebruiken
 • Onderzoek levert kennis en begrip waarmee je gebeurtenissen en omstandigheden kunt ... en ...
  verklaren en voorspellen.
 • Wat zijn toevallige meetfouten?
  1. altijd aanwezig.
  2. heffen elkaar gemiddeld op.
  3. elk object heeft gelijke kans op meetfout.
  4. benadelen betrouwbaarheid.
 • Het is moeilijk om het begrip precies en eenduidig af te bakenen, maar het soort onderzoek waar dit boek over gaat is gericht op meer algemene, nieuwe ... die langs nog niet geheel bekende weg op ... wijze vergaard moet worden door een of andere vorm van ...
  kennis / systematische / waarneming
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.