Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Besturing En Informatie

172 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Besturing en Informatie

 • 1 Week 1 | Performance management, navigatiecyclus, KSF en KPI

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1.1 Navigatiecyclus

 • Welke 2 vraagstukken staan centraal bij de navigatiecyclus binnen performance mangement?
  1. Wat je goed moet doen als bedrijf om mijn doelstellingen te behalen
  2. Wat moet ik doen om te zorgen dat het zichtbaar wordt dat ik goed presteer (KPI,KSF gebruiken)
 • 1.2.1 De organisatievorm

 • Welke 2 rechtspersonen onderscheidt de organisatievorm en leg kort uit wat deze inhouden bij het opstellen van bedrijfsdoelstellingen?
  1. Publiekrechtelijke rechtspersonen: organisaties die ingesteld zijn om overheidstaken uit te voeren.
  2. Privaatrechtelijke rechtspersonen: vrijwillige overeenkomst tussen 2 of meer partijen. Het gaat hier om particulier gebruik door groepen personen. 
 • 1.2.2 Het opstellen van de missie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Met welke activiteiten start een organisatie mee bij het opstellen van de missie binnen de organisatievorm?
  Ze stelt vast wat de primaire activiteiten zijn, hiermee zal het management aan de slag moeten gaan met het formuleren van de missie.
 • Welke 2 aspecten komen aan bod bij het opstellen van de missie binnen de organisatievorm?
  1. Het bestaansrecht
  2. De identiteit van de organisatie
 • 1.2.2.1 De 4 elementen van de missie

 • Welke 4 elementen onderscheidt de missie binnen een organisatie?
  1. Het werkterrein
  2. De bestaansreden
  3. De betekeniswaarden voor belanghebbende
  4. Normen, kernwaarden en overtuigingen
 • Wat verstaan we onder: Werkterrein en op welke 3 niveaus worden deze ingedeeld van de missie als onderdeel van de organisatie?
  1. Product: 'welke producten en diensten bieden we aan (behoefte beantwoorden)'
  2. Markt: 'op wie richten we ons?'
  3. Competentie: 'hoe maken we dit waar?'

  De organisatie benoemd de kernactiviteiten.
 • Wat verstaan we onder: Betekenis van Belanghebbende en in welke 3 categorieën worden deze ingedeeld van de missie als onderdeel van de organisatie?
  1. Primaire(= basis) behoeften
  2. Secundaire (sociale) behoeften
  3. Tertiaire(=luxe) behoeften


  De achterliggende behoefte wordt aangesproken bij de betekenis van de belanghebbenden. 'Wat heeft mijn organisatie nodig om in het Werkterrein te kunnen voorzien?'
 • 1.2.3 Het bepalen van de visie

 • Wat verstaan we onder de visie binnen de organisatievorm?
  De visie vormt een doel van de organisatie. Ook geeft deze een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Alle betrokkenen delen een ambitieus en gezamenlijk beeld die de verwachting visualiseert van de voor de organisatie relevante toekomst.
 • Wat is het verschil tussen een missie en een visie binnen een onderneming?
  De visie heeft een inspirerend en enthousiasmerend effect om het doel van de organisatie te bereiken. De missie is langer van stof en staat voor de idealen/wensen van de organisatie.
 • 1.2.3.1 Elementen van een visie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 3 elementen onderscheidt de visie(=strategische ambitie) binnen organisatievormen?
  1. Omgevingsveld
  2. De gedroomde positie
  3. Succesformule

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart