Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Bestuurlijk Sanctierecht

201 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Bestuurlijk sanctierecht

 • 1.2 Klassieke bestuurlijke sancties

  Dit is een preview. Er zijn 48 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarop waren de meeste sancties die het bestuursrecht aanvankelijk kende, gericht?
  Het ongedaan maken wat in strijd met de norm was gedaan of werd bewerkstelligd. Zij waren dan ook situatief en misten die leedtoevoeging die de strafrechtelijke sancties kenmerk(t)en.
 • Welke sancties die het bestuursrecht kende, waren het belangrijkst?
  Bestuursdwang en intrekken en wijzigen van een begunstigende beschikking.
 • Waarop is de bestuurlijke herstelsanctie gericht?
  Vooral op herstel van een onrechtmatige toestand naar een rechtmatige toestand.
 • Welke wet wordt ook wel de 'Wet Mulder' genoemd?
  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Het ging (toen nog) om strafbare gedragingen, zoals lichte snelheidsoverschrijdingen, van welke gedraging de strafwaardigheid in de samenleving was verdwenen. Aan de overtreder, al dan niet op kenteken geverbaliseerd, werd een 'Mulderbeschikking' uitgerecht met daarin de ondubbelzinnige mededeling dat een boete moest worden betaald.
 • Wat is in de jurisprudentie van de ABRvS eind jaren negentig van de vorige eeuw met betrekking tot bestuurlijke herstelsancties geïntroduceerd?
  De beginselplicht tot handhaving, waardoor het bevoegde bestuursorgaan in beginsel van zijn handhavingsbevoegdheid gebruik moet maken.
 • Op grond van welk artikel kan een herstelsanctie ook preventief worden opgelegd?
  Art. 5:7 Awb. Dat kan slechts indien het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt. Meer specifiek houdt dit in dat een, bijvoorbeeld, besluit tot het opleggen van een preventieve last onder dwangsom pas dan kan worden genomen als er sprake is van gevaar dat een overtreding van een concreet bij of krachtens de wet gesteld voorschrift met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal plaatsvinden, indien de overtreding in het besluit duidelijk wordt omschreven.
 • Wanneer kan een preventieve herstelsanctie worden opgelegd?
  Slechts dan als een nieuwe, nog niet gepleegde overtreding aan de orde is. Beoogd wordt op te treden tegen een gevaar dat de overtreding zich voor de eerste keer zou voordoen.
 • Welke situatie oordeelde de Afdeling in strijd met art. 5:7 Awb?
  Een opgelegde preventieve last onder dwangsom ten behoeve van het voorkomen van herhaling van de overtreding.
 • Wat dient het overheidsorgaan alvorens tot feitelijk optreden over te gaan te doen?
  Het overheidsorgaan behoort de betrokkene, behoudens spoedeisende gevallen, eerst te waarschuwen om hem in de gelegenheid te stellen de illegale situatie zelf te beëindigen.
 • Waarop ziet een bevoegdheid dat repressief van aard is?
  Een optreden nadat een vergrijp heeft plaatsgevonden.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart