Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'artikel', 'dl' en 'genade', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
95 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over artikel, dl, genade

Hoe wordt wedergeboorte uitgelegd volgens de DL artikel 12?
 • Vernieuwing
 • nieuwe schepping
 • opwekking van de doden
 • levendmaking
Rapporteer
Hoe weet de gelovige dat hij wedergeboren is? DL artikel 13
Zij weten en voelen dat zij door deze genade van God met het hart geloven, en hun Zaligmaker liefhebben
Rapporteer
Welke gave ontvangt de mens in de wedergeboorte? DL artikel 14
Geloof; de wil om te geloven
Rapporteer
Waarom heeft niemand recht op de genade van de wedergeboorte? DL artikel 15
God is de genade aan niemand schuldig; de mens zondigt alleen maar
Rapporteer
Hoe werkt de genade van de wedergeboorte in de geestelijk dode mens? DL artikel 16
Hij dwingt de mens niet, maar maakt hen geestelijk levend, heelt, verbetert en buigt hen tegelijk lieflijk en krachtig
Rapporteer
Welke middelen gebruikt God voor de wedergeboorte? DL artikel 17
 • Het evangelie
 • oefening van het Woord
 • door vermaningen wordt de genade medegedeeld
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart