Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'geloof', 'god' en 'wet', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
95 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over geloof, god, wet

Wat zijn de grondwoorden voor Geloof?
Vertrouwen op God
Je gelooft dat wat God zegt waar is (amen)
Je vertrouwt erop dat God Zijn gegeven woord nakomt
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met een groot en klein geloof?
Klein geloof = niet naar Jezus kijken, maar naar de omstandigheden (Petrus)
Groot geloof = veel vertrouwen op God (Abraham)
Rapporteer
Wat bedoelt Paulus in Gal. 3: 23-25 met geloven?
In de nieuwe bedeling gaat het om het evangelie en in de oude bedeling om de wet. Heel het leven van de gelovigen werd door de wet bepaald. Tot op de komst van Jezus, Die hen zou bevrijden van het juk van de wet
Rapporteer
Waaruit kunnen de aanvechtingen of bestrijdingen in het geloof bestaan?
 • Aanvechtingen kunnen van binnen en buiten komen ; op je geloofszekerheid
 • twijfel aan Gods zorg
 • Aanvechtingen over de vervulling Gods beloften
 • aanvechtingen van de zonde
Rapporteer
Wat wordt bedoelt met kinderlijk geloof?
Een kind is eenvoudig, nederig en bescheiden. Een kind jaagt niet naar status , macht, geld, trots en eer. Dit zijn wereldse begeerten mogen niet voortkomen in het Koninkrijk van God
Rapporteer
Wat is dan de opdracht; een kinderlijk geloof hebben?
Wees gastvrij voor eenvoudige christen
wees behulpzaam en goed
je dient oog te hebben voor de kleine, geringe, zwakke, arme, verachte, hulpeloze en verlorene
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart