Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'gods', 'wedergeboorte' en 'geest', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
95 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over gods, wedergeboorte, geest

Noem de Bijbelse grondwoorden voor Wedergeboorte
Terugkeer naar de oorsprong, nieuwe geboorte, geboorte van boven, vernieuwing door de Heilige Geest, geestelijk levendmaking
Rapporteer

Wat wordt er bedoeld met de tekst Dt. 10:16 Besnijdt dat de voorhuid uws harten, en verhardt uw nek niet meer
Doe weg uw onreine, verkeerde, wereldse, vleselijke gezindheid en wordt geestelijk en hemelsgezind
Rapporteer
Wat betekent geboren worden uit het vlees?
De aardse geboorte
Rapporteer
Noem de drie betekenissen van wedergeboorte
Begin van het nieuwe leven (werk van de Geest (wind) en toegang tot het Koninkrijk van God)
Voorzetting (levende hoop, werk van de Vader en de Geest, door het verkondigde Woord)
Voltooiing (nieuwe aarde)
Rapporteer
Wat zijn de vruchten (gevolgen) van de wedergeboorte?
 • Kinderen Gods worden
 • uit God geboren zijn = wedergeboorte
 • Koninkrijk Gods zien
 • naar des Geest geboren worden
 • De waarheid zien (het Woord)
 • rechtvaardigheid doen
 • geen zonde
 • elkander liefhebben
 • God liefhebben
 • Geloof
Rapporteer
Wat is het verschil tussen wedergeboorte en bekering?
Bekering: is een moment van bezinning, om weer de goede weg te volgen
Wedergeboorte: ontvangen en groeien vanuit een nieuw leven
Rapporteer
Welke motivatie heeft God tot de oproep tot bekering?
 • Het is Gods eis (Dt. 30:2)
 • Om Gods straf in dit leven te ontgaan (1 Sam. 7:3)
 • Het is om het eeuwig oordeel te ontgaan (hand. 17:30,31)
 • Het is tot Gods lust (Ez. 18:23)
 • Dat Gods goedheid niet veracht wordt
Rapporteer
Wat is de noodzaak van onze bekering?
Als je je niet bekeert, zal je vergaan (Luk. 13: 1-5)
Wij zijn allen zondaren en daarom verdienen we allen hetzelfde oordeel
Rapporteer
Wat wordt er bedoeld met het verwijt van onbekeerlijkheid?
Jezus verwijt de mensen, die wonder na wonder hebben gezien, dat zij zich nog steeds niet hebben bekeerd.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart