Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'nucleotiden', 'insertie' en 'meerder', komende uit:

- Karin von der Saal
ISBN-10 3662606909 ISBN-13 9783662606902
140 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over nucleotiden, insertie, meerder

Wat verstaan we onder Polyribosoom? Verloopt de eiwitsynthese snel hiervan of sloom?
Meerdere ribosomen kunnen tegelijk hechten aan 1 mRNA.
Verloopt snel.
Rapporteer
Hoe worden de Secretie-eiwitten (bv speeksel) uit de cel getransporteerd? 3 stappen.
- synthese op membraan-gebonden ribosomen op ruw endoplasmatisch reticulum. Komt daarna terecht in Golgi-apparaat.
- synthese start met signaal-peptide (nodig voor transport over membraan endoplasmatisch reticulum)
- opslag in secretie-granules -> fusie met celmembraan -> eiwit komt vrij.
Rapporteer
Wat is Post-translationele modificatie? Hoe gaat de Post-translationele modificatie? Benoem hierbij Glycosylering en Fosfolysering.
Veranderingen die een eiwit na translatie ondergaat.
- verwijderen 1 of meerdere aminozuren (afsplitsing y-methionine)
- Glycosylering (aanhechten koolhydraatketens -> glycoproteïnen)
- Fosfolysering (aanhechten fosfaatgroepen -> fosfoproteïnen)
- aanhechting prothetische groepen (met name enzymen)
- vorming zwavelbruggen (2 cysteïne-residuen)
Rapporteer
Wat is een mutatie? En wat verstaan we onder Substitutie, Insertie en Deletie? Wat is frame-shift? Bij hoeveel nucleotiden bij Insertie of Deletie is er sprake van frame-shift? En welk Insertie heeft de minst grote gevolgen voor het eiwit?
Verandering in het DNA.
- Substitutie: (puntmutatie) vervanging in nucleotiden door een andere nucleotide.
- Insertie: invoeging 1 of meerdere nucleotiden.
- Deletie: verwijdering 1 of meerdere nucleotiden.
Reading frame verandert door mutatie bij invoeging/verwijdering van nucleotiden. Bij 1-2-4-5 nucleotiden.

3 heeft het minst grote gevolgen.
Rapporteer
Hoe worden erfelijke ziektes veroorzaakt? Wat is diploïd? Wat betekend Autosomaal recessieve overerving?
- Door mutaties.
- Mensen zijn diploïde: 2 exemplaren van ieder chromosoom.
- Als ziekte niet op X of Y (geslacht) ligt.
Rapporteer
Wat is Fenylketonurie? En wat is het gevolg? Hoe wordt deze getest?
Erfelijke ziekte waarbij de hersenen beschadigd zijn.
Gevolg:
- ernistige geestelijke achterstand.
- lager hersen gewicht.
- lagere levensomstandigheden.
Getest door hielprik.
Rapporteer
Wat is het voordeel van menselijke insuline geproduceerd door bacteriën ten opzichte van varkens? Noem er 3.
- goedkoper
- zuiverder
- veroorzaakt geen afweerreactie
Rapporteer
Er zijn 3 soorten manieren van klonen. Noem deze en geef een voorbeeld.
- Natuurlijk klonen (eeneiige tweeling of strekken van planten)
- Kunstmatig klonen (Schaap Dolly)
- Transgeen organisme =onbekend gen (Stier Herman)
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart