Samenvatting BIOgenie 5.2 - leerboek Biologie voor de derde graad Afbeelding van boekomslag

Samenvatting BIOgenie 5.2 - leerboek Biologie voor de derde graad

- Luc D'Haeninck, et al
ISBN-10 904554864X ISBN-13 9789045548647
588 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - BIOgenie 5.2 - leerboek Biologie voor de derde graad Auteur: Luc D' Haeninck Leen Dekeersmaeker Kris Geris Rudi Goossens Bart Hempen Wim Schepers Patrick Vernemmen ISBN: 9789045548647

 • 4 Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen

 • 4.1 Verschil tussen stofuitwisseling en stofwisseling

 • Hoe gebeurt het transport van stoffen in en uit een cel?
  Via het selectief doorlaatbare celmembraan dat bestaat uit de fosfolipidendubbellaag en de transportproteïnen.
 • Wat is het verschil tussen stofuitwisseling en stofwisseling?
  Stofuitwisseling slaat op het uitwisselen van stoffen tussen een organisme en zijn omgeving: een organisme neemt stoffen op uit de omgeving en geeft stoffen af aan de omgeving.
  Stofwisseling is het geheel van biochemische reacties die plaatsvinden in een organisme. Deze reacties kunnen zowel intracellulair als extracellulair gebeuren. Het geheel van deze reacties noemen we metabolisme.
 • 4.2 Soorten stofwisselingsreacties

 • Wanneer spreken we van een succesvolle stofwisselingsreactie?
  - het enzym is ongewijzigd gebleven
  - het substraat is omgezet
 • 4.2.1 anabole reactie

 • Wat zijn anabole reacties? Geef twee voorbeelden
  Tijdens anabole reacties worden grotere moleculen gevormd uit kleinere; het zijn opbouwreacties. In heel wat gevallen worden kleine moleculen enzymatisch aan elkaar gekoppeld tot grotere moleculen (polymeren). Zo worden polypeptiden (proteïnen) opgebouwd uit talrijke aminozuren die met elkaar enzymatisch worden verbonden door middel van peptidebindingen.
  Het geheel van anabole reacties noemt men de assimilatie.
  bijvoorbeeld:
  1) aanmaak proteïnen door aminozuren aan elkaar te schakelen
  2) fotosynthese: productie van glucose uit koolstofdioxide en water
 • Waarom zijn biochemische reacties endo-energetische reacties? Geef een voorbeeld.
  Er is energie nodig voor deze reacties.
 • 4.2.2 katabole reactie

 • Naast enzymen die metabole en katabole reacties katalyseren bestaan er nog een derde soort enzymen.
  Hoe noemen we enzymen die de omzetting van isomeren (glucose, fructose,  galactose, sacharose, lactose, maltose) katalyseren, dus voor een isomerisatiereactie zorgen?
  Geef twee voorbeelden bij de monosachariden (glucose en galactose)
  Isomerasen
  bijvoorbeeld:
  1) glucose-isomerase om maïssiroop met een hoog fructosegehalte te produceren, gebruikt als zoetstof
  2)  galactose-isomerase om tagatose te produceren
 • Wat zijn katabole reacties?
  Geef twee voorbeelden.
  Tijdens katabole reacties worden grotere moleculen afgebroken tot kleinere; het zijn afbraakreacties. In heel wat gevallen worden grotere moleculen (polymeren) enzymatisch afgebroken tot kleinere eenheden. Zo wordt zetmeel (polysacharide: polymeer van glucose) door het enzym amylase afgebroken tot maltose (disacharide van glucose).
  Het geheel van katabole reacties noemt men de dissimilatie.
  Bijvoorbeeld:
  1) tijdens de vertering worden moleculen die te groot zijn voor absorptie door het bloed kleiner gemaakt
  2) celademhaling
 • Waarom wordt een katabole reactie ook wel afbraakstofwisseling of dissimilatie (of katabolisme) genoemd?
  Omdat er sprake is van afbraak
  Bijvoorbeeld: lactose afbreken tot galactose en glucose
 • Waarom zijn katabole reacties exo-energetische reacties?
  Er komt energie vrij door grotere biomoleculen af te breken in kleinere.
 • Waarvoor wordt de vrijgekomen energie gebruikt?
  Bij exo-energetische reacties komt energie vrij.
  Die gebruiken we om te bewegen, om onze lichaamstemperatuur op peil te houden, ... .
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart