Samenvatting Biological and Cognitive Psychology Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Biological and Cognitive Psychology

- D van 't Ent, et al
ISBN-13 9781292022710
210 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Biological and Cognitive Psychology Auteur: D van ' t Ent S A Los ISBN: 9781292022710

 • 1 Structure and Functions of Cells of the Nervous System

 • 1.1 Cells of the Nervous System

 • Wat is het verschil tussen locale en relay interneuronen?
  - Locale interneuronen: vormen circuits met nabije neuronen en verwerken kleine stukjes informatie.
  - Relay interneuronen: verbinden circuits van locale interneuronen in een gebied van de hersenen met die in een ander gebied in de hersenen.
 • Wat zijn de 7 belangrijkste onderdelen van een neuron?
  - Dendriet
  - Cellichaam (soma)
  - Celkern
  - Axon
  - Myelineschede (Schwann cellen)
  - Knopen van Ranvier
  - Eindknopjes  (terminal buttons)
 • Wat is het verschil tussen multipolaire, bipolaire en unipolaire neuronen?
  Multi: 1 axon en veel dendrieten aan de soma
  Bipolair: 1 axon en 1 dendriet aan de soma
  Unipolair: 1 axon aan de soma die opgesplitst wordt: de ene kant ontvangt sensorische info, de andere kant zendt het naar het CZ. (bv. sensorische neuronen)
 • Wat zijn de belangrijkste organellen binnen het cellichaam (van een neuron)?
  1: Celkern met porien voor doorlaten mRNA
  2: Endoplasmatisch reticulum (vorming, opslag en transport eiwitten) met ribosomen
  3: Golgi apparaat (speciale vorm van ER): postkantoor voor inpakken (neurotransmitters in blaasjes) + produceert lysosomen
  4: Mitochondrien: energie fabriek (ATP: Adenosine Tri-Phosphate)
  5: Lysosomen: afvalverwerking, blaasjes met enzymen
  6: Microtubuli: wegennet voor transport neurotransmitters door axon (onderdeel van cytoskelet).
 • 2 soorten endoplasmatisch reticulum:
  - Ruw: bevat ribosomen die eiwitten maken voor buiten de cel of in het membraan zelf. Losse ribosomen maken eiwitten voor in de cel zelf.
  - Glad: vormen wegen voor de secretie van moleculen (bv. vervoer na afvalstoffen) + vorming van vetten.
 • Waar zorgen kinesinen en dyneinen voor?
  Axoplasmatisch transport

  Kinesinen: Anterograde transport van blaasjes met neurotransmitters van cellichaam (soma) naar eindknopjes (waar de synaps is).
  Dyneinen: Retrograde transport van stoffen van eindknopjes naar cellichaam.
 • Welke soorten hulpcellen zijn er en wat zijn hun functies (3 soorten gliacellen en Schwanncellen)?

  Gliacellen:
  - Microglia: onderdeel immuunsysteem en opruimen dode cellen (fagocitose)
  - Macroglia:
  • Oligodendrocyten: myeline schede (80% vet en 20% eiwit) in centraal zenuwstelsel. 'Pootjes' van de cel wikkelen zich om axonen.
  • Astrocyten ('stercellen'): ondersteuning structuur en stevigheid. Isolatie synapsspleten (zodat de neurotransmitters niet weg kunnen). Speelt ook een rol bij de bloed-brein barrière (BBB): intermediair tussen bloedvaten en neuronen in brein, brengen voedingsstoffen van bloed naar brein. Kan glucose opslaan (vorming glycogeen).

  Schwanncellen: myeline schede in perifeer zenuwstelsel. Cel wikkelt zich in z'n geheel om axon heen en zorgt voor 1 stukje myeline.
 • 1.2 Communication Within a Neuron

 • Welke 2 factoren spelen een rol bij het behouden van de rustpotentiaal in een cel?
  - Diffusie
  - Elektrostatica

   Ionkanalen in celmembraan voor Na+ K+ en Cl- spelen hierbij ook een rol.
 • Welke waarde heeft de rustpotentiaal en welke rol spelen K+ en Na+ hierbij (+ Na/K pomp)?
  -70mV
  Evenwicht tussen diffusie van K+ naar buiten en stroom van K+ naar binnen door elektrostatische kracht.
  Maar: Na+ lekt naar binnen (door diffusie en elektrostatische krachten)
  >>> Na/K-pomp: pompt 3 Na+ naar buiten en 2 K+ naar binnen per keer (kost ATP)
 • Wat zijn de voordelen van sprongsgewijze geleiding d.m.v. myeline?
  - Sneller: geen nieuwe actiepotentialen nodig. Actiepotentiaal plant zich passief voort onder myeline (diffusie Na+), maar dooft daardoor wel langzaam uit. Dus myeline stukje mag niet te lang zijn.
  - Energiezuiniger: alleen actiepotentialen bij knopen van Ranvier
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag