Samenvatting Biological psychology Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Biological Psychology

- James W Kalat
ISBN-10 0495603112 ISBN-13 9780495603115
896 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Biological psychology Auteur: James W Kalat ISBN: 9780495603115

 • 1 The Major Issues

  Dit is een preview. Er zijn 16 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke vier manieren kijkt de biopsychologie naar gedrag?
  1. Fysiologisch - wat is de relatie tussen gedrag en werking van hersenen en organen
  2. Groei / rijping - hoe ontwikkelt het gedrag zich bij een individu? bijv. onderdrukken van impulsen door rijping frontale hersenen
  3. Evolutionair - hoe ontwikkelt het gedrag bij een soort? (kippenvel. Voor mensen niet meer nuttig, voor katten wel)
  4. Functioneel - welk doel dient het gedrag? (bijv camouflage -  een havik vliegt als een gier om makkelijk een prooi te vangen)
 • biologische psychologen proberen antwoord te vinden op vier typen vragen omtrent welk gedrag dan ook dat zijn:
  - Fysiologisch: wat voor relatie is er met de fysiologie van de hersenen en    andere organen?
  - Ontogenetisch: hoe ontwikkelt het gedrag zich bij het individu?
  - Evolutionair:  hoe ontwikkelt het gedrag zich?
  - Functioneel: welk doel dient bepaald gedrag?
 • Wat zijn genen en leg uit wat een dominant gen en een recessief gen is?
  genen zijn chemische stoffen die hun eigenschappen doorgeven van generatie op generatie en die de ontwikkeling van het individu beïnvloeden. Een dominant gen heeft invloed, ongeacht of iemand paren van dat gen heeft of alleen maar een enkele. Een recessief gen heeft alleen invloed bij afwezigheid van een dominant gen.
 • Wat zijn gedragsvariaties en wat is erfelijkheid?
  De meeste gedragsvariaties zijn een weerspiegeling van gecombineerde invloed van veel genen en van veel omgevingsfactoren. Erfelijkheid is een schatting van hoeveelheid variaties tussen de invloeden van genen en die van de omgeving.
 • Hoe wordt erfelijkheid onderzocht?
  Onderzoekers schatten erfelijkheid in aan de hand van tweelingenonderzoek en door vergelijking van adoptiekinderen met hun biologische adoptieouders. soms identificeren zij specifieke genen die vaker voorkomen bij mensen met een bepaald gedrag.
 • Soms overschatten de resultaten menselijke erfelijk, leg uit.
  De meeste adoptiestudies maken geen onderscheid tussen de effecten van genen en van de prenatale omgeving. En ook: nadat genen een verhoogde invloed op bepaald gedrag laten zien, kan dit leiden tot een verandering in de omgeving die dit gedrag intensiveert. zelfs al zien we een hoge mate van erfelijkheid in het gedrag van een populatie, dat gedrag kan sterk worden beïnvloed door omgevingsveranderingen. 
 • Beinvloeden genen gedrag indirect of direct door verandering in de hersenactiviteit te bewerkstellen en hoe door invloed op andere aspecten van het lichaam en daardoor ook op de manier waarop mensen op ons reageren?
  Direct op de hersenactiviteit en indirect door invloed van andere aspecten.
 • Leg uit hoe evolutie van genen werkt 
  Evolutie verspreidt de genen van de individuen die zich het beste voortplanten. Als bepaalde eigenschappen binnen een bepaald populatie wijdverspreid zijn, dan lijkt het redelijk om te kijken naar de wijze waarop deze eigenschappen aanpasbaar zijn of waren. We kunnen echter niet zomaar aannemen dat elk gedrag het product is van onze genen. we moeten echt onderscheid maken tussen genetische invloed en leren.
 • 1.1 De relatie tussen geest en hersenen

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het Mind-body problem en wat is de hard-problem?
  Mind-body problem: De vraag wat de relatie is tussen de geest en de hersenen.
  Hard problem: het vraagstuk waarom en hoe de hersenen geassocieerd kunnen worden met bewust zijn. Waarom is er zoiets als bewustzijn en hoe verhoudt zich dat tot hersenactiviteit.
 • Wat is dualisme en hoe wordt het tegengesproken?
  Het standpunt dat geest los staat van de hersenen, wordt weersproken door het principe dat slechts materie en energie kunnen worden beïnvloed door materie en energie.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart