Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'lucht', 'zuurstof' en 'ml', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
376 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over lucht, zuurstof, ml

Anatomisch dode ruimte wat gebeurt er met de lucht (bij inademing), hoeveel ml lucht mengt er en hoe vaak moet je ademen om de dode lucht te verversen
De anatomische dode ruimte (van de trachea, bronchiën en bronchiolen) is een component van RV dat achterblijft na uitademing. Bij inademing wordt eerst deze achtergebleven lucht de alveoli ingeduwd. Hierdoor mengt zich ‘nieuwe’ lucht met ‘oude’ lucht. Dit komt neer op ongeveer 2 ml per kg ideaal lichaamsgewicht, dus ongeveer 150 ml in een volwassen persoon. Na ongeveer 16x ademen ben je de ‘eerste hoeveelheid dode lucht’ kwijtgeraakt met ademhalen.
Rapporteer
Hoe bereken je de alveolaire ventilatie
De alveolaire ventilatie kan worden berekend aan de hand van de informatie uit het spirogram. Het teugvolume (VT) is 500 ml, de ademfrequentie (f) is ongeveer 12x/minuut. Dit komt neer op 6000 ml, het ademminuutvolume. De alveolaire ventilatie kan bepaald worden met: VA = f*(VT-VD). Dit is 12x(500-150)=4200 ml.
Rapporteer
Welke twee manieren kan je gebruiken om meer zuurstof op te nemen
Bij inspanning is altijd meer zuurstof nodig, dit kan op twee manieren. Je kan de ademfrequentie verhogen door het teugvolume te verlagen, of om precies het tegenovergestelde te doen, het teugvolume te verhogen en dus de frequentie te verlagen. Als we dit laatste nemen, met als uitgangswaarden 600 ml en 10x/min. In dat geval komen we op 4500 ml voor de alveolaire ventilatie.
Rapporteer
Waarom kunnen vogels ademen bij een lage luchtdruk
Dit komt mede omdat vogels vrijwel geen dood volume hebben (bij 2x in- en uitademen zijn zij hun ‘dode ruimte lucht’ alweer kwijt). Hierdoor is de complete longinhoud dus ook in 2 ademteugen ververst, wat veel efficiënter is dan bij mensen (wat dus 16 keer moet).
Rapporteer
Hoe ademen vogels?
Bij vogels wordt bij het inademen de nieuwe lucht opgeslagen in de achterste luchtzak. Zodra de vogel uitademt wordt deze nieuwe lucht door de stationaire longen geleid (waar gasuitwisseling plaatsvindt). Bij nieuwe inademing worden de achterste zakken weer gevuld met nieuwe lucht. De oude lucht vanuit de longen gaat in de voorste luchtzakken zitten. Bij uitademing wordt deze lucht uitgeademd en gaat de lucht wat in de achterste luchtzakken zat weer door de longen. Hierdoor beweegt lucht maar in één richting, in tegenstelling tot zoogdieren. Er wordt dus ook zuurstof opgenomen terwijl de vogel uitademt.
Rapporteer
Hoe worden O2 en CO2 vervoerd in het bloed
Zuurstof lost slecht op in vloeistof en wordt daarom gebonden aan hemoglobine voor het transport. CO2 wordt in drie verschillende vormen getransporteerd. Het is opgelost (10%), gebonden aan hemoglobine (30%) en in de vorm van HCO3- (60%). Dit laatste component wordt gemaakt door koolzuuranhydrase (carbonic anhydrase). De reactie is in evenwicht en kan dus beide kanten op: CO2 + H2O <-> H2CO3 <-> H+ + HCO3-.
Rapporteer
De ademhaling wordt gereguleerd vanuit de pons en medulla. Wat doen de pons en medulla en waar bestaan ze uit
De ademhaling wordt gereguleerd vanuit de pons en medulla. In de pons bevindt zich één gebied en in de medulla twee. Vanuit de hogere hersencentra (HHC) komen signalen binnen in het regelsysteem van de pons (PRG). Deze heeft een connectie met het dorsale regelsysteem van de medulla (DRG) en de ventrale (VRG).
Rapporteer
Wat zijn de respons van DRG en VRG
De respons van het DRG is een reactie naar de interne tussenribspieren, de respons van het VRG is een reactie naar de externe en interne tussenribspieren.
Rapporteer
Wat zijn de drie gebieden waar informatie over pH binnen komt
Er zijn drie gebieden waaruit er informatie over de pH binnen komt. De centrale chemoreceptoren in de hersenen registreren de concentratie van H+, en daarmee dus indirect PCO2. De baroreceptoren in de halsslagaders (glomus caroticum) en in de aorta (glomus aorticum) vormen samen de perifere chemoreceptoren. Deze meten de PCO2, direct de pH, en wanneer de PO2 onder <60 mm Hg valt, wordt deze ook gemeten.
Rapporteer
De centrale chemoreceptoren zitten bij het vierde ventrikel en de medulla. Wat doet het ventrikel hier
De centrale chemoreceptoren zitten bij het vierde ventrikel en de medulla. Hier heeft het ventrikel met het CSF-contact met het bloed (bloed-CSF-barrière). Ter bescherming van de hersenen kan hier alleen PCO2 door het bloed en in het CSF komen, maar direct H+ niet.
Rapporteer
Wat gebeurt er met de K en calcium kanalen als PO2 daalt
In de arterie zitten speciale glomus cellen. Wanneer de PO2 daalt, gaan K+-kanalen in deze cel dicht. Hierdoor depolariseert de cel en gaan calciumkanalen open. Hierdoor komt een influx van calcium en via een specifiek proces vindt er dan exocytose plaats van vesicles waar dopamine inzit
Rapporteer
Hoe kunnen zeezoogdieren extra zuurstof opslaan
Zeezoogdieren hebben speciale aanpassingen. Ze kunnen bijvoorbeeld extra zuurstof opslaan. Dit doen ze doordat ze 2x zoveel volume bloed/kg gewicht hebben, er opslag is van erytrocyten is in de milt, of omdat er meer myoglobine is in de spieren.
Rapporteer
Hoe kunnen zoogdieren minder zuurstof verbruiken
Ze kunnen ook minder zuurstof verbruiken door te zwemmen met minimale spierinspanning, door de toevoer van bloed naar ‘onbelangrijke’ organen te verminderen en naar belangrijkere organen toe te laten nemen, door de hartslag te verlagen, of door aan meer anaerobe metabolisme te doen.
Rapporteer
Wat kunnen dieren er aan doen om geen hypoxische vasoconstrictie te krijgen
Meer rode bloedcellen (door de rol van verhoogde EPO), hyperventilatie (heeft het lama minder dan de mens), dunne spiervezels waardoor er een kortere diffusieafstand is, meer myoglobine/ander soort hemoglobine, verandert metabolisme (meer glucoseverbruik), of door het toenemen van de bloedtoevoer naar de longen.
Rapporteer
Waar zijn de componenten van longen mee bedekt
De componenten van de longen zijn (op de alveoli na) bedenkt met cilia en een dunne laag van mucus.
Rapporteer
Wat hebben arthropoden en molluscen als bindingsmolecuul
Arthropoden en molluscen hebben vaak koper als bindingsmolecuul voor hun globine (hemocyanine), waardoor hun bloed blauw is
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart