Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'water', 'uitgescheiden' en 'filtraat', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
376 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over water, uitgescheiden, filtraat

Hoe ontstaat bij kleine platte dieren osmotische druk
Bij kleine, platte dieren is er sprake van een semipermeabel membraan en water, dus ontstaat daardoor de osmotische druk.
Rapporteer
Hoe reguleren vissen hun osmose
Vissen hebben intern een osmose van 300 mosm/L. In zout water is het water echter 1000 mosm/L, en in zoet water maar 15 mosm/L. Hierdoor zouden zoutwatervissen veel vocht verliezen naar de buitenwereld, en zouden zoetwatervissen veel vocht opnemen. Dit wordt echter goed reguleert door bepaalde hoeveelheden zout en water op te nemen en weer uit te scheiden.
Rapporteer
Hoe reguleren dieren op het droge hun osmose
Bij dieren die op het droge leven vindt er vaak excretie plaats van zouten en stikstofhoudende verbindingen.
Rapporteer
Stikstof (N) zit in eiwitten en nucleïnezuren (DNA/RNA). Tot wat wordt dit afgebroken
Stikstof (N) zit in eiwitten en nucleïnezuren (DNA/RNA). Deze worden beide respectievelijk afgebroken tot aminozuren en nitrogene basen.
Rapporteer
Wanneer de aminozuren en nitrogene basen in voldoende mate aanwezig zijn en dus uitgescheiden worden, worden de -NH2 groepen ervan afgesplitst. Hoe doen dieren dit in het water en in welke vorm?
Dieren die vrijwel altijd in een waterig milieu wonen kunnen deze groepen vrijwel direct kwijt aan het water. Dit doen ze in de vorm van ammoniak (NH3). De vorm NH4+ noemen we ammonia en kan ontstaan in water
Rapporteer
Dieren die op land leven gebruiken een van de volgende twee vormen om hun stikstof uit te scheiden
Dieren die op land leven gebruiken een van de volgende twee vormen. Zoogdieren, amfibieën, haaien en sommige beenvissen gebruiken de verbinding ureum om stikstof kwijt te raken. Vogels, reptielen, insecten en landslakken maken urinezuur.
Rapporteer
Wat zijn de eigenschappen van NH3  en wat doen vissen er mee. Wat is er wel nodig om ammoniak uit te scheiden
NH3 is enorm toxisch (al snel een te hoge toxische dosis in het lichaam), maar lost wel goed op in water en daarom wordt dit bij vissen direct uitgescheiden. Hierom is er ook veel water nodig om ammoniak in uit te kunnen scheiden.
Rapporteer
Wat zijn de eigenschappen van Ureum en in welke vorm wordt het wel vaak uitgescheiden
Ureum is minder toxisch, maar ook minder goed oplosbaar. Echter wordt ureum wel vaak uitgescheiden in de vorm van urine waardoor het wel in een waterig milieu blijft.
Rapporteer
Wat zijn de eigenschappen van urinezuur en wat is het nadeel van het maken van urinezuur.
Urinezuur is vrijwel niet meer toxisch, maar ook erg slecht wateroplosbaar. Dit wordt vaak uitgescheiden als een soort wittige pap. Het enige nadeel van het maken van urinezuur is dat er enorm veel energie in moet worden gestoken (het is een relatief groot molecuul), terwijl ammoniak vrijwel geen energie kost.
Rapporteer
Wat voor type excretieorgaan heeft een platworm en hoe werkt die
Platwormen hebben protonephidria, waarin via filtering van de interstitiële vloeistof door een speciaal stuk van dit orgaan wordt gedaan. De filtering wordt gedaan door een geflagelleerde terminale cel. De vloeistof (met hierin ammonia) verzamelt zich in een grotere buis. Hier wordt het verdunde urine en wordt het uitgescheiden.
Rapporteer
Wat voor type excretieorgaan heeft een rondworm en hoe werkt die
Rondwormen hebben metanephidria, waarin een netwerk tussen speciaal nefron achtige structuren om het bloedvaten systeem heen ligt. De coeloom vloeistof wordt gefilterd, waarna het opgehaalde ureum wordt verdund (verdunde urine) en uitgescheiden.
Rapporteer
Wat voor type excretieorgaan hebben insecten en hoe werkt die
Insecten hebben de buizen van malpighi, waarin hemolyfe langs deze organen wordt gezuiverd. Het urinezuur wordt vervolgens niet via een speciale uitgang uitgescheiden, maar met de ontlasting mee.
Rapporteer
Wat voor type excretieorgaan hebben vertebraten en waar doet dat structuur aan
In vertebraten spreken we van een nefron, een structuur die doet aan filtratie, terugresorptie, secretie en excretie.
Rapporteer
Waar dragen de paiillen en bekken aan bij
De papillen en bekken dragen niet bij aan de filtratie van bloed, maar alleen aan excretie.
Rapporteer
Waar zitten de nefronen en hoe heten ze als ze in een bepaald gebied zitten en hoeveel procent van de nefron zit daar van in
. In de cortex en de medulla zitten de nefronen. 85% van een nefron zit in de cortex (ook wel corticale nefronen genoemd), en 15% in de medulla (ook wel juxtamedullaire nefronen genoemd)
Rapporteer
Via wat krijgen de neiren bloed en hoe wordt het afgevoerd
). De nieren krijgen bloed via de nierslagader (arteria renalis), en wordt weer afgevoerd via de nierader (vena renalis).
Rapporteer
Specifiek gekeken naar een nefron, is de nierslagader vele malen gesplitst in een zogenaamd vas afferens. Wat doet de vas efferens
Specifiek gekeken naar een nefron, is de nierslagader vele malen gesplitst in een zogenaamd vas afferens. Deze voert zuurstofrijk bloed, vol met plasmacomponenten, aan.
Rapporteer
Als we het filtraat volgen komen we eerst (als het de kapsel van Bowman en glomerulus al heeft gepasseerd)
Als we het filtraat volgen komen we eerst in de proximale tubulus, met daarna de lis/lus van Henle, de distale tubulus en de verzamelbuis.
Rapporteer
Waar zitten podocyten en wat is hun functie
Overal waar de arteriole de wand van het kapsel raakt, bevinden zich speciale epitheelcellen, zogenaamde podocyten. Deze podocyten hebben ‘voetjes’ waarmee ze een specifieke barrière vormen rondom de glomerulaire capillairen. Plasma gaat wel langs deze podocyten, maar cellen en grote eiwitten niet.
Rapporteer
Het gefilterde plasma, genaamd filtraat, gaat nu naar de proximale tubulus. Hoe vindt de filtratie daaar plaats?
Het gefilterde plasma, genaamd filtraat, gaat nu naar de proximale tubulus. De filtratie vindt plaats door de bloeddruk, maar ook deels door de osmotische waarde. Deze waarde is in het kapsel veel groter, waardoor vocht eigenlijk terug het bloed in wil. Er moet dus voor gezorgd worden de bloeddruk dusdanig hoog blijft dat er filtratie optreedt.
Rapporteer
Hoe hoog is de filtratiedruk
Meestal is er zo’n 30 mm Hg filtratiedruk. Dit leidt tot: 1.2 liter/min bloed = 650 ml plasma, 1/5 wordt gefiltered, dus 125 ml/min filtraat. Dit komt neer op 180 liter/dag filtraat.
Rapporteer
Wat is het verschil tussen filtraat en urine
specifieke ionen zoals ijzer worden niet gefilterd. Ook vetten en vetoplosbare vitaminen (zoals A, D, E, en K) worden niet doorgelaten. Afvalstoffen natuurlijk wel, behalve bilirubine, dit wordt uitgescheiden via het rectum. Eiwitten worden vrijwel niet doorgelaten omdat deze te groot zijn. Een deel van de hormonen (voornamelijk wateroplosbare) worden wel doorgelaten, en bepaalde typen medicatie.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart