Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting BKB Basiskennis Boekhouden

0 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
LET OP!!! Er zijn slechts 0 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - BKB Basiskennis Boekhouden

 • 1 De inventaris en de balans

 • Wat moet een ondernemer, vereniging of instantie bijhouden?
  Zij moeten wettelijk allerlei gegevens administreren, zowel financieel als niet financiële gegevens.
 • Geef eens een 2 voorbeelden van gegevens die wel bijgehouden moeten worden maar geen financiële gegevens zijn?
  * reserveringen voor hotelkamers.
  * leden op ledenlijst bij een vereniging.
 • 1.1 De financiële administratie

 • Noem documenten die ten grondslag liggen aan de financiële feiten en op basis waarvan de feiten worden geregisseerd?
  * inkoopfactuur of nota
  * kopie van de verkoopfactuur
  * inkoop-creditfactuur of inkoop-creditnota
  * kopie verkoop-creditfactuur of kopie verkoop-creditnota
  * Kasstukken
  * Bankstukken
  * memostukken
 • Wat is een kopie verkoopfactuur?
  Een kopie van de officiële verkoopfactuur die verzonden is naar de klant.
 • Wat is een inkoop-creditfactuur of inkoop-creditnota?
  De leverancier deelt de koper mee dat er een bepaald bedrag niet hoeft te worden betaald, de koper kan dit dan als die er is met de inkoop factuur verrekenen zo niet dan ontvangt de ondernemer geld terug van de leverancier.
 • Wat is een kopie verkoop-creditfactuur of kopie verkoop-creditnota ?
  De verkoper heeft een credit-factuur gestuurd naar de klant om deze te verrekenen met een eerdere verkoopfactuur of indien geen verkoopfactuur dan wordt deze uitbetaald en hij houdt deze factuur achter voor zijn eigen boekhouding.
 • 1.2 De inventarislijst

 • Wat wordt er gebruikt als startpunt van de boekhouding?
  Uitgangspunt is de balans per 1 januari van een kalenderjaar of een bepaalde periode.
 • Wat is het principe van balansevenwicht?
  Het totaal van de debet kant moet altijd gelijk zijn aan het totaal van de credit kant.
 • 1.3 De balans

 • Wat doet een ondernemer aan het begin van ieder kalender jaar?
  Hij maakt een inventarisatielijst van de bezittingen en schulden van zijn onderneming.
 • Noem eens posten die op de inventarislijst voorkomen die vaak een bijlage hebben?
  * goederen
  * debiteuren
  * crediteuren etc
LET OP!!! Er zijn slechts 0 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.