Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'bloeddruk', 'hypertensie' en 'zwanger', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
373 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over bloeddruk, hypertensie, zwanger

Waarom is het belangrijk om bij het preconceptie spreekuur alvast de bloeddruk te meten?
 • Eventueel chronische hypertensie vaststellen
 • adviezen geven om mogelijke risicofactoren te voorkomen
 • risicofactoren vaststellen
 • voorlichting geven bij bestaande risicofactor

risicofactoren = BMI > 35, peridontalte infecties, zwaar fysiek werk
Rapporteer
Hoe verandert de RR tijdens de zwangerschap?
 • Normaal gesproken is de bloeddruk de eerste 6 maanden wat lager dan voor de zwangerschap.
 • 20-24weken -> mid-pregnancy drop
 • Het laatste trimster is de bloeddruk weer op hetzelfde niveau als ervoor en soms iets hoger
Rapporteer
Aan welke arm meet je de bloeddruk?
 • Meet de eerste keer aan beide armen de bloeddruk. Is het verschil < 10 mmHg, meet dan voortaan de bloeddruk aan de rechterarm. Is het verschil > 10 mmHg, meer dan voortaan de bloeddruk aan de arm met de hoogste waarde. 
Rapporteer
Wat zijn de risico's als een zwangere al pre-existente hypertensie heeft?
Verhoogd risico foetale en maternale complicaties
 • verhoogde tensie
 • cardiovasculaire complicaties
 • hartfalen
 • IUGV
 • prematuriteit
 • foetale sterfte
 • placenta abruptio      
Rapporteer
Wat zijn interventies bij vrouwen met pre-existente hypertensie?
Vrouwen met pre-existente hypertensie die al medicamenteus behandeld worden,  moet  mogelijk de medicatie worden aangepast.
->methyldopa, bètablokkers
Rapporteer
Bij welke vrouwen zou je de bloeddruk nog extra controleren pp?
Bij vrouwen met hypertensie in de zwangerschap is het zaak de bloeddruk extra te controleren, met name de eerste 48 uur in verband met het risico op eclampsie.
Rapporteer
Noem 3 gevolgen van pre-eclampsie voor het kind en hoe komt dit?
 • Groeivertraging
 • Oligohydramnion (te weinig)
 • Vroeggeboorte*

-> komt door stoornissen in de aanleg en doorbloeding van de placenta bij pre-eclampsie

*(vroeggeboorte is niet zozeer een direct gevolg van pre-eclampsie, soms is een opgewekte vroeggeboorte de enige manier om ernstige compilaties te voorkomen bij moeder en/of kind)
Rapporteer
Wanneer verwijs je naar de 2e lijn m.b.t. Hypertensie?
 • Als diastolische bloeddruk gelijk of hoger is dan 100mmHg en/of de systolische bloeddruk gelijk en hoger dan 170 mmHg
 • als de zwangere klachten heeft + proteïnurie heeft ontwikkeld 
Rapporteer
Wanneer wordt er meestal gekozen voor het inleiden van de baring bij pre-eclampsie?
Bij zwangere met een SBD >160 en/of een DBD >110 en/of pre-eclamptische klachten en/of proteïnurie > 5g/24 uur leidt en doorgaans de bevalling in om complicaties te voorkomen.

Dat geldt nog niet voor minder dan 34 weken zwanger. -> afwachtend beleid zorgt voor voordelen van het kind
Rapporteer
Welke adviezen geef je bij een hoge RR preconcepioneel, tijdens zwangerschao en in het kraambed?
Belangrijke leefstijlaanpassingen om een hoge bloeddruk naar beneden te krijgen is stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten, zorgen voor minder stress.

Een hoge bloeddruk kan verder komen door:
- Overgewicht;
- Roken;
- Veel zout;
- Veel drop;
- Veel alcohol;
- Veel eten;
- Bepaalde medicatie.

In zeldzame gevallen kan de hoge bloeddruk preconceptioneel komen door een nieraandoening.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart