Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'mcv', 'anemie' en 'kans', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
373 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over mcv, anemie, kans

Hoelang duurt het tot de erytropoëse voltooid is?
Het ontwikkelingsproces vanuit stamcellen duur 7 dagen. De onrijpe cellen worden aan de bloedstroom afgegeven als reticulocyten en rijpen binnen 2 dagen in de circulatie verder tot erytrocyten. Daarbij verliezen zij hun kern en kunnen ze zich niet meer delen.
Rapporteer
Noem 5 kenmerken van de rode bloedcel
-dunne en flexibele wand
-geen celkern
-biconcave schijf -> groter gaswisseling oppervlakte. 
-bestaat uit HB
-levensduur 120 dagen
Rapporteer
Wat zijn 3 productiestoffen van erytrocyten?

 • Amniozuren
 • Heam
 • FE2+ (ijzer)
Rapporteer
Wanneer word het HB bepaald tijdens de zwangerschap?
 • Tijdens de eerste controle
 • rond 20 weken: indien risicogroep anemie
 • rond 30 weken: alle zwangere
 • 3-6 weken na start behandeling (vervolg controle)  
Rapporteer
Risicogroepen met verhoogde kans anemie in zwangerschap (20 weken controle)
 • Zwangere tieners
 • Zwangere vrouwen met niet-Europese afkomst
 • Vrouwen die binnen een jaar na de geboorte van vorig kind weer zwanger zijn
 • Zwangere met slechte voedingsgewoontes
 • Zwangere die bekend zijn met dragerschap hemoglobinepathie
 • Vrouwen met een meerlingzwangerschap
Rapporteer
Wat betekend MCV en waar geeft de MCV test informatie over?
Mean Corpuscular Volume. MCV test bepaald de gemiddelde grootte van rode bloedcellen.
Dit geeft informatie over de oorzaak van bloedarmoede.
Rapporteer
Wanneer verwijs je door naar de HA voor verdere diagnostiek m.b.t. anemie?
 • bij een HB van < 5,6 mmol/l
 • bij een MCV van < 70fL of > 100fL
 • als iemand niet reageert op ijzertherapie
 • onderzoek naar (dragerschap) van HbP
Rapporteer
Wat is een microcytaire anemie?
MCV <80fL -> Ijzergebrek. Er word te weinig O2 opgenomen
Rapporteer
Welke vrouwen hebben meer kans op een vit-B12 gebrek?
 • Vrouwen met een streng vegetarisch dieet
 • Vrouwen met absorptiestoornissen 
Rapporteer
Wanneer wordt er bij een zwangere het MCV bepaald en wat is het nut van MCV bepalen?
Als het HB gehalte is gedaald tot onder de 5e percentiel.
Met het MCV kan er gedifferentieerd worden tussen micro-en een macrocytaire anemie.
Rapporteer
Wat is het nut van ferritinegehalte bepalen?
Met behulp van het ferritinegehalte kan men bepalen of er een gebrek aan ijzer is.
Rapporteer
Waar hoort een laag/normaal/hoog MCV+ ferritinegehalte bij?
 • Ijzergebreksanemie -> laag MCV + laag Ferritinegehalte

 • Beta-thalassemie -> laag MCV + normaal/hoog ferritinegehalte

 • Vit-B12 + foliumzuur te kort -> hoog MCV
Rapporteer
Bij welke MCV waarden is meteen nadere diagnostiek aangewezen?
 • Bij een MCV > 70fL of > 100 fL
 • Als na 4-6 weken ijzergebruik het Hb niet is gestegen, maar mogelijk zelfs is gedaald, terwijl de tabletten wel zijn ingenomen -> nader onderzoek oorzaak anemie.
Rapporteer
Wat zijn hemoglobinopathieën en hoe ontstaat het ?
Hemoglobinopathieën zijn erfelijke afwijkingen van de hemoglobine, en worden ook wel ‘erfelijke bloedarmoede’ genoemd.
Hemoglobine (Hb) is een eiwit dat in de rode bloedcellen aanwezig is. Het hemoglobine eiwit is opgebouwd uit twee “deel-eiwitten”, het α-(alfa)globine en het ß- (beta)globine. Als er een verandering (mutatie) is opgetreden in het α- of het ß-globine gen (gen = erfelijke eigenschap) kan er een erfelijke vorm van bloedarmoede ontstaan. Mutaties in het α-globine gen veroorzaken α-thalassemie. Mutaties in het ß-globine gen veroorzaken sikkelcelziekte of ß-thalassemie.
Rapporteer
Welke vorm van thalassemie is ernstiger?
B-thalassemie -> ernstige anemie, erytrocyten blijven niet op pijl -> bloedtransfusie en medicatie nodig

(A-thalassemie = licht tot matige anemie, erytrocyten zijn kleiner)
Rapporteer
Hoe worden de klachten van sikkel cel behandeld?
 • Vocht, pijnstillers, AB
 • extra vaccinaties
 • foliumzuur 
Rapporteer
Hoe erven hemoglopathieën over en wat houdt dit in?
Autosomaal recessief.
 • iemand heeft alleen een ernstige vorm als hij in beide kopieën van een gen een mutatie heeft.
 • iemand die maar 1 kopie heeft van de erfelijke afwijking is een drager.

-> als beide ouders drager zijn, verhoogde kans kind met de aandoening. De kans voor ieder kind 25%
Rapporteer
Bij welke soort mensen komen hemoglobinopathiën meer voor en waarom?
Bij mensen die afkomstig zijn uit landen waar malaria heerst of geheerst heeft.
De dragers van erfelijke bloedarmoede zijn beter beschermd tegen ernstige gevolgen van de ziekte.
-> bij sikkelcel-> de bloedcellen leven zo kort waardoor de malaria parasiet niet de kans krijgt om uit te groeien
Rapporteer
Wat zijn de mogelijkheden bij een kinderwens met hemoglobinopathiën in de familie?
- bij verhoogde kans op ernstige hemoglobinepathiën bij kind, is het mogelijk voor of tijdens de zwangerschap na te gaan of ongeboren kind aanleg heeft. -> dit kan alleen als de mutatie in de familie bekend is.

-Onderzoek vóór de zwangerschap via PGD (embryoselectie) , om te voorkomen kind ziek is. IVF -> Embryo's worden voor terugplaatsing getest op de aanleg.

-Onderzoek tijdens zwangerschap rond 11e week vlokkentest of vruchtwaterpunctie rond 16e week.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart