Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'placenta', 'previa' en 'vasa', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
373 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over placenta, previa, vasa

Wat zijn oorzaken VBV 2e+ 3e trimester ?
· Begin van baring (tekenen)
· Contactbloeding (coïtus)
· Onverklaarbare onschuldig bloedverlies
· Placenta previa
· SOA
· Obstipatie/ hemorroïden
· Buiktrauma
· (Partiële) abruptio
· Uterus ruptuur
· Vasa preavia
· Infectie (cystitis, appendicitis salpingitis)
· Endometritis
· Poliep/ carcinoom
· Stollingsstoornis (al dan niet door medicatiegebruik)
Rapporteer
Wat is placenta previa, wat is het gevolg en wie begeleid dit?
Een voorliggende placenta. Placenta hecht zich te laag in de baarmoeder  en kan over de uitgang van de baarmoeder komen te liggen.
-> kan leiden tot bloedingen
-> word door gynaecoloog begeleid.
Rapporteer
Noem 4 risicofactoren placenta previa
 • Sectio in voorgeschiedenis
 • roken
 • ouder dan 35
 • zwanger van meerling
Rapporteer
Met welke vorm van placenta previa mag je wel vaginaal bevallen en waarom?
Bij marginale placenta previa, waarbij de placenta de baarmoederhals niet helemaal bedekt. (2-3 cm tussen de placentarand en het ostium)
Rapporteer
Waarom mag de diagnose placenta previa pas in het 3e trimester worden gegeven?
Meer dan 90 % van de, bij de SEO laag liggende placenta’s, schuiven weg van de cervix en het OUS. De diagnose ‘placenta praevia’ kan daarom ook pas in het derde trimester worden gegeven.
Rapporteer
Wat zijn 3 symptomen zijn van placenta previa
 • Recidiverend pijnloos VBV
 • liggingsafwijking van kind -> stuit/dwars
 • voorliggend deel daalt niet in
Rapporteer
Wat is abruptio placentae?
Abruptio placentae
Definitie Een abruptio placentae is een voortijdige loslating van de normaal gelokaliseerde placenta. De abruptio kan compleet of gedeeltelijk zijn.
Rapporteer
Symptomen abruptio placenta
 • Acuut en continu aanhoudende hevige buikpijn
 • hypertone uterus door intra-uterine bloeding
 • foetale cortonen verdwijnen snel
 • shockverschijnselen
 • snelle daling Hb en hematocriet
 • DIS
 • gering VBV
Rapporteer
Wat is vasa previa en wat is het gevaar?
 • Foetale vaten in de vliezen, placenta of navelstreng die voor de uitgang liggen.

->Als de vliezen breken kan de foetus bloeden met sterfte tot gevolg. De vaten kunnen  in de vliezen ter hoogte van os nternum van de cervix lopen.
Rapporteer
Wat zijn riscio factoren van vasa previa en wat houdt dit in?
 • Velamenteuze insertie-> Bij een  velamenteuze insertie gaat de navelstreng aan de zijkant de placenta in en lopen de bloedvaten in de navelstreng, soms gedeeltelijk onbeschermd, door de vliezen heen.
 • Placenta bilobata-> De placenta is verdeeld in twee delen die worden verbonden door vaten die door de vliezen lopen
 • tweeling zwangerschap
 • ivf-zwangerschap
 • placenta previa bij 20 weken
Rapporteer
Hoe kom je tot de diagnose vasa previa en wat is het beleid?

Diagnose:
 • VT tijdens baring
 • echografie met doppler bij verdenking vasa previa
 • Verstandig om bij vermoeden vaginale echografie te laten verrichten ter uitsluiting van vasa praevia.


Als vasa previa in zwangerschap al bekend is Beleid:
 • Geplande sectio tussen 35-37 weken + longrijping foetus stimuleren
Vasa previa ontdekt tijdens baring:
 • Spoedsectio
 • begeleiding 2e lijn
Rapporteer
Wat is circumvallate placenta en wat zijn de ernst hiervan?

 • Circumvallate placenta is een afwijking van de placenta. Het zorgt ervoor dat de vliezen van de placenta zich rond de randen terugplooien.
-De chorion plaat is kleiner dan basaal plaat + Placentaire en foetale vliezen vouwen terug


-->Het kan de kans op complicaties zoals premature bevalling en abruptio placenta vergroten, maar ook het risico op neonatale sterfte en een spoedkeizersnede.  + VBV 2e trimester, SGA
Rapporteer
Wat gebeurt er bij hartslag moeder en kind bij een uterus ruptuur?
Moeder-> tachycardie
kind-> bradycardie
Rapporteer
Wanneer zou je kiezen om je Methercyïn toe te dien i.p.v Synto en waarom?

 • Methercyïn dien je toe als de placenta al geboren is, zorgt voor 1 lange samentrekking van baarmoeder (goed voor bloed stelpen) 

-> synto zorgt voor meerdere achter elkaar volgende samentrekkingen.
Rapporteer
Wanneer moet een cliënt contact opnemen met bellen i.v.m. VBV pp?
 • Als er binnen een kwartier een vol maandverband is
 • meerdere stolsels achter elkaar
 • slecht voelen-> dreigend flauwvallen
Rapporteer
Wanneer wordt er in NL bij een thuisbevalling aangeraden om z.s.m. naar het ziekenhuis te gaan?
 • Als placenta na 30 minuten nog niet spontaan geboren is
 • bij meer dan 750 ml bloedverlies 
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart