Samenvatting Boekhouden geboekstaafd 3 Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Boekhouden Geboekstaafd 3

- H Fuchs Prof M A van Hoepen RA S J M van Vlimmeren
ISBN-13 9789001797669
166 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Boekhouden geboekstaafd 3 Auteur: H Fuchs Prof M A van Hoepen RA S J M van Vlimmeren ISBN: 9789001797669

 • 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 23

  Dit is een preview. Er zijn 14 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 •  Verschillen in toerekening aan jaren
   De fiscale winst over een bepaald jaar wijkt af van de vennootschappelijke jaarwinst, terwijl de som van de fiscale jaarwinsten op lange termijn gelijk is aan de som van de vennootschappelijke jaarwinsten. Een dergelijk verschil ontstaat bijvoorbeeld door afwijkende afschrijvingssystemen (fiscaal versus vennootschappelijk).
 • Verschillen tussen fiscaal en vennootschappelijk winstbegrip 
   De fiscale winst over een bepaald jaar wijkt af van de vennootschappelijke jaarwinst, en daardoor wijkt tevens de som van de fiscale jaarwinsten op lange termijn af van de som van de vennootschappelijke jaarwinsten. Een dergelijk verschil ontstaat bijvoorbeeld doordat bepaalde vennootschappelijk opgevoerde kosten fiscaal niet worden geaccepteerd. Zulke verschillen leiden tot een verlichting (verzwaring) van de belastingdruk.
 • 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 57

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3
  Laat hier meer flashcards zien

 •  Fiscale winst-en verliesrekening
   Winst-en-verliesrekening op te stellen op basis van fiscale wet- en regelgeving.
 •  Niet-aftrekbare bedragen bij de berekening van het 'Saldo fiscale winstberekening' via vermogensvergelijking
   Vermogensverminderingen die geen fiscale last zijn en dus in het kader van de berekening van het 'Saldo fiscale winstberekening' bij het vermogensverschil moeten worden opgeteld. Voorbeelden van zulke niet-aftrekbare bedragen zijn dividend en vennootschapsbelasting.
 •  Niet- of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten
   Kosten die fiscaal geheel of gedeeltelijk niet als last worden beschouwd.
 • Belastbaar bedrag = belastbare winst
   Bedrag dat de grondslag is voor de belastingheffing en dat wordt berekend door op het 'Saldo fiscale winstberekening' diverse door de fiscus voorgeschreven correcties aan te brengen
 • 4 Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 99

  Dit is een preview. Er zijn 20 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Voorzichtigheidsbeginsel (in ruime zin)
   Grondregel bij de waardering en resultaatbepaling die bestaat uit het realisatiebeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel in enge zin.
 •  Beginsel van individuele waardering
   Grondregel die bepaalt dat het niet geoorloofd is in de jaarrekening activa en passiva of baten en lasten tegen elkaar te laten wegvallen indien zij volgens Titel 9 afzonderlijk moeten worden opgenomen.
 •  International Accounting Standards Board (IASB)
   Uit alle bij de verslaggeving betrokken partijen samengestelde internationale organisatie die de taken van het International Accounting Standards Committee (IASC) heeft overgenomen.
 • 4.1 Functie van de externe verslaggeving 100

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de allocatiefunctie van de externe jaarrekening in?
  Informatie geven aan mensen die willen beslissen of ze hun geld nog wel in de onderneming willen blijven investeren (allocatiebeslissingen).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting