Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'aansprakelijk', 'gebrekkig' en 'zaken', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
156 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over aansprakelijk, gebrekkig, zaken

Voor wat bestaat kwalitatieve aansprakelijkheid, behalve voor personen (art. 6:169-6:172) nog meer?
Zaken
 • art. 6:173
 • art. 6:174
 • art. 6:175-177
 • art. 6:179
 • 6:185 e.v.

NB:

I.b.  is de BEZITTER (in art. 6:185 de producent) vd zaak aansprakelijk.
Medebezitters zijn hoofdelijk aansprakelijk (art. 6:180 lid 1). 
Rapporteer
Wanneer is de verkrijger aansprakelijk?
De verkrijger is aansprakelijk wanneer onder eigendomsverbehoud wordt geleverd voor schade uit art. 6:173, 6:174 en 6:179 vanaf het tijdstip vd overdracht (art. 1:180 lid 2).
Rapporteer
Wanneer is de bedrijfsmatige gebruiker aansprakelijk?
De bedrijfsmatige gebruiker is aansprakelijk wanneer de zaken, opstallen of dieren gebruikt worden in de uitoefening ve bedrijf (art. 6:181 lid 1).

NB:
Wanneer het bedrijfsmatig gebruik van zaken bestaat uit het ter beschikking stellen voor het gebruik in de uitoefening vh bedrijf ve ander dan is die ander aansprakelijk (art. 6:181 lid 2 en 3)
Rapporteer
Wat is de vereiste voor aansprakelijkheid, behalve de kwaliteit van bezitter?
Bij zaken is vereist dat deze gebrekkig of zelfs gevaarlijk zijn en geldt voor art. 6:173, 174 en 179 de TENZIJ-FORMULE.
Rapporteer
Wat zijn de vereisten voor gebrekkige opstallen (art. 6:174)?
De vereisten voor gebrekkige opstallen zijn:
 • (mede)bezit) ve opstal
- BEZITTER: degene die in de openbare registers als eigenaar vd opstal of vd grond staat ingeschreven, wordt vermoed de bezitter vd opstal te zijn (lid 5)
- OPSTAL: onder opstallen wordt verstaan gebouwen en werken die (direct of indirect) duurzaam met de grond zijn verenigd (lid 4). Hieronder vallen ook niet voltooide gebouwen, wegen en weguitrustingen zoals lichtmasten en wegbewijzeringen en onderdelen van gebouwen zoals liften, dakpannen riolen.
Rapporteer
Wat zijn nog meer de vereisten voor gebrekkige opstallen (art. 6:174)?
 • de opstal is gebrekkig: voldoet niet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Daarbij komt het aan op de - naar objectieve maatstaven te beantwoorden - vraag of de opstal, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming, met het ook op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.
Rapporteer
Wat zijn de vereisten voor gevaarlijke stoffen (art. 6:175)?
 1. Beroeps- en bedrijfsmatig gebruiken of houden ve stof;
 2. Bekend is dat deze stof zodanige eigenschappen heeft, dat zij een BIJZONDER GEVAAR van ernstig aard aan personen of zaken oplevert;
 3. Het is een feit van alg.  bekendheid dat asbest en bijz.  gevaar van ernstige aard voor personen oplevert.
Rapporteer
Welke uitzonderingen zijn er nog meer voor de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen (art. 6:175)?
 • Degene die krachtens art. 6:175 aansprakelijk was toen de verontreinigde oorzaak begon te werken, blijft aansprakelijk (lid 4).


De vervoerder die een licht ontvlambaar gas dumpt, is en blijft aansprakelijk.


 • Indien sprake is van situaties genoemd in art. 6:178, is de GEBRUIKER of HOUDER niet aansprakelijk:
          - onvrede;
          - natuurgeweld;
          - dwingende overheidsregels;
          - gebruik voor eigen bestwil;
          - vandalisme;
          - tenzij-regel sub f
Rapporteer
Wie is en blijft aansprakelijk voor stortplaatsen, mijnbouwwerken en bodemdaling?
Degene de op het moment dat de schade bekend wordt exploitant is, is en blijft aansprakelijk (art. 6:177 lid 4).
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart