Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'aansprakelijk', 'zaken' en 'personen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
156 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over aansprakelijk, zaken, personen

Wat zijn de vereisten voor gebrekkige roerende zaken (art. 6:173)?
De vereisten zijn:
 • bezit of gebruik in bedrijfsmatige uitoefening (art. 6:181 lid 1) ve roerende zaak
 • de zaak is gebrekkig: voldoet niet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, bijv.  ve auto mag men verwachten dat de remmen functioneren. Ve  wasmachine mag men verwachten dat deze niet in brand vliegt.
 • bekends is dat deze defect een bijz.  gevaar voor personen of zaken oplevert.
 • het bijz.  gevaar verwezenlijkt zich: de zaak brengt schade toe aan personen of zaken.
Rapporteer
Wat staat de (feiten)rechter vrij?
Het staat de (feiten)rechter vrij om indien hij daartoe aanleiding vindt uitsluitend te beoordelen of
 • aan de tenzij-formule is voldaan, en
 • indien dit het geval is, op die grond de vordering ex art. 6:174 af te wijzen.
Rapporteer
Wat is de uitzondering van art. 6:174 lid 2?
 • Bij erfpacht is de bezitter vh erfpachtrecht aansprakelijk;
 • Bij openbare wegen (zie lid 6) is het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert aansprakelijk, die zorgplicht kan ook voorwerpen betreffen die niet tot de weg behoren in de zin van art. 6:174.
 • De leidingbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan leidingen.
Rapporteer
Wie is aansprakelijk bij bedrijfsmatig gebruik vd opstal?
Bij bedrijfsmatig gebruik vd opstal is de gebruiker aansprakelijk (art. 6:181), TENZIJ tussen het bestaan of ontstaan vh gebrek en de bedrijfsuitoefening geen verband bestaat.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart