Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'productaansprakelijkheid', 'verkeer' en 'product', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
156 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over productaansprakelijkheid, verkeer, product

Wat is de regeling productaansprakelijkheid?
De regeling productaansprakelijkheid is dwingend recht. Exoneratie (= bedingen in overeenkomsten die bepaalde risico's uitsluiten) is niet toegestaan.
Rapporteer
Wat staat een vordering uit art. 6:173 en art. 7:24 in de weg?
Toepasselijkheid van productaansprakelijkheid staat onder omstandigheden in de weg aan een vordering uit art. 6:173 en art. 6:74.
Rapporteer
Wat zijn de vereisten voor productaansprakelijkheid ex art. 6:185?
De vereisten voor productaansprakelijkheid zijn:
 1. producent, uitgewerkt in art. 6:187, lid 2
 2. schade, uitgewerkt in art. 6:190
 3. gebrek, uitgewerkt in art. 6:186
 4. product, uitgewerkt in art. 6:187 lid 1
 5. causaal verband, uitgewerkt in art. 6:188
Rapporteer
Wat geldt als vereiste voor 'schade'?
Het moet gaan om personen. Het moet gaan om dood of lichamelijk letsel.

Dan wel...

Het moet gaan om zaken, andere dan het product zelf. Het moet
 • in de privésfeer zijn gebruikt
 • de schade moet groter dan € 500 zijn (voor schade onder dit bedrag zie art. 7:24)    
Rapporteer
Wat zijn de uitzonderingen vereisten voor productaansprakelijkheid?
A. De producent heeft het product niet in het verkeer gebracht;
b. Het is niet aannemelijk dat het gebrek niet bestond bij het in het verkeer brengen of dat het later is ontstaan;
c. Het product is niet voor beroep of bedrijf vervaardigd
d. Gebrek hangt samen met dwingende overheidsvoorschriften
e. Op het moment vh in het verkeer brengen was het gebrek naar de stand vd kennis niet kenbaar.
f. Gebrek is te wijten aan ontwerp of instructies ve opvolgend producent.
Rapporteer
Wat is nodig voor een geslaagd beroep op art. 6:85 lid 1 sub e?
De producent zal voor een geslaagd beroep moeten aantonen, dat o.g.v.  de objectieve stand vd wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het gebrek te ontdekken. Voorwaarde: Deze kennis, daaronder begrepen het meest geavanceerde niveau moet wel toegankelijk zijn geweest op het moment dat het product in het verkeer is gebracht, zie arrest Commissie/VK.
Rapporteer
Wat zijn de andere uitzonderingen op de vereisten voor productaansprakelijkheid?
Verjaring en verval

VERJARING: drie jaar nadat de benadeelde met
 • de schade
 • het gebrek en
 • het causaal verband
bekend is geworden of had moeten zijn (art. 6:191 lid 1)
Deze termijn is korter dan de vijfjarentermijn van art. 3:310. Na verloop van drie jaar blijft ex.  art. 6: 193 nog twee jaar een beroep op art. 6:162, 6:74 of 6:24 mogelijk.

VERVAL: tien jaar nadat de producent het gebrekkige product in het verkeer heeft gebracht (art. 6:191 lid 2).
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart