Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'schade', 'fietser' en 'wvw', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
156 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over schade, fietser, wvw

Op grond van welk art.  is wie aansprakelijk voor ontstane schade uit een gemaakte verkeersfout?
Art. 6:162

NB:
 1. art. 185 WVW bevat een bijz.  regeling voor schade van niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers, die zij oplopen door een motorrijtuig.
 2. in de rechtspraak zijn bijz.  regels ontwikkeld m.b.t.  EIGEN SCHULD.  
Rapporteer
Wat zijn de vereisten voor aansprakelijkheid o.g.v.  art. 185 WVW?
De eigenaar vh motorvoertuig is aansprakelijk ongeacht of hij zelf bestuurder was (lid 2), indien voldaan is aan de volgende vereisten:
 1. niet-gemotoriseerde (geen inzittende ve motorvoertuig)
 2. ondervindt schade
 3. a.g.v.  een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken was.
 4. rijdend op een openbare weg
Rapporteer
Wat is ook mogelijk ex art. 185 WVW?
De 'reflexsituatie'

Wanneer een gemotoriseerde schade lijdt t.g.v.  een ongeval dat veroorzaakt is door een voetganger of fietser, zal hij zijn schade slechts volledig vergoed krijgen wanneer sprake is van OVERMACHT.

VB:
Een automobilist lijdt schade doordat hij moest uitwijken voor een 20-jarig fietser die het rode licht negeerde. De fietser is ex art. 6:162 aansprakelijk voor de geleden schade. Wanneer de automobilist aantoont dat het gedrag vd fietser zo onwaarschijnlijk was dat hij bj het bepalen van zijn verkeersgedrag hier geen rekening mee behoefde te houden, krijgt hij zijn schade volledig vergoed.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart