Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'schade', 'norm' en 'bescherming', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
156 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over schade, norm, bescherming

Wat is het relatieve karakter vd OD (art. 6:163)?
Er bestaat geen verplichting tot schadevergoeding wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.

NB:
De OD heeft een relatief karakter. De dader is niet aansprakelijk tegenover een ieder die ten gevolge van daad schade heeft geleden, maar alleen:
 • tegenover hen jegens wie de gedraging onrechtmatig is,
 • voor de schade waartegen de norm beoogt te beschermen,
 • veroorzaakt op een wijze die valt onder het BESCHERMINGSBEREIK vd geschonden norm, zie arrest duwbak Linda.
Rapporteer
Wat is in art. 6:163 als uitgangspunt genomen?
In art. 6:163 is als UITGANGSPUNT de aanwezigheid van relativiteit gekozen; het is aan de AANGESPROKENE de afwezigheid ervan te beargumenteren. Het artikel biedt een DRIETAL verweren:
 1. De norm strekt niet tot BESCHERMING vd persoon, zie arrest Taxibus.
 2. De geleden SCHADE valt niet onder het beschermingsbereik vd geschonden norm, zie arrest Staat/Y.
 3. De norm strekt niet tot bescherming tegen de WIJZE VAN VEROORZAKING.
Rapporteer
Wat is de rechtsregel vh arrest Taxibus?
Rechtsregel:
In het Taxibus-arrest werd het verweer dat de norm niet strekt tot bescherming vd persoon door de HR verworpen en daarmee wordt het oordeel vh hof in stand gehouden.
 • De normen voor verkeersgedrag strekken mede tot bescherming vd moeder ve vijfjarig meisje dat met even tevoren goedvinden vd moeder op de fiets op een woonerf, vlakbij haar woning, aan het verkeer deelneemt, tegen schade als in deze zaak aan de orde (schade door het aanschouwen van haar a.g.v.  een aanrijding overleden dochtertje).
Rapporteer
Wat is de rechtsregel vh arrest Staat/Y?
Het arrest Staat/Y houdt in dat een Iranese vluchteling wordt onterecht een verblijfsvergunning geweigerd. Hierdoor heeft zij vijf jaar lang geen betaald arbeid kunnen verrichten. Zij vordert, nadat zij uiteindelijk wel een vergunning heeft ontvangen, vergoeding vd geleden vermogensschade en immateriële schade.

Rechtsregel:
De HR is van oordeel dat art. 17 vh Vluchtelingenverdrag, waarin het recht om loonvormend arbeid is neergelegd, niet strekt tot bescherming tegen geleden schade.
Rapporteer
Wat is correctie Langemeijer?
Wanneer een wettelijke norm geen bescherming biedt tegen de geleden schade, kan niettemin aansprakelijkheid bestaan. De regels die P-G. Langemeijer heeft geformuleerd luidt als volgt: 'Wanneer een wettelijke plicht is geschonden die niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden, kan door hetzelfde gedrag ook een ONGESCHREVEN NORM zijn geschonden die wel strekt tot bescherming tegen de geleden schade. Bij de vraag of dat laatste het geval is, kan de schending vd wettelijke norm van betekenis zijn, zie arrest Beuker c.s./Dorenbos.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart