Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'toepassing', 'causaal' en 'schade', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
156 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over toepassing, causaal, schade

Wat zal de rechter doen wanneer aansprakelijkheid is vastgesteld?
De rechter zal de omvang vd vergoeding moeten vaststellen.

Wanneer sprake is van EIGEN SCHULD vh slachtoffer wordt de schadevergoedingsplicht verminderd naar evenredigheid vd aan de partijen toe te rekenen omstandigheden, eventueel gecorrigeerd door billijkheid, zie art. 6:101
Rapporteer
Wat is in de rechtspraak voor verkeersaansprakelijkheid ontwikkeld?
Een bijz.  eigen schuldregime

Deze regels gelden niet alleen wanneer aansprakelijkheid wordt gegrond op art. 185 WVW, maar zijn ook van toepassing op aansprakelijkheid uit OD (art. 6:162), zie arrest IZA/Vrerink.
Rapporteer
Hoe wordt de schadelast verdeeld? (causale toerekening, art 6:101 lid 1)
In beginsel zal de schadelast worden verdeeld naar evenredigheid vd mate waarin de aansprakelijke en de benadeelde aan de schade hebben bijgedragen (wederzijdse causaliteit).
Rapporteer
Wat houdt toepassing van deze maatstaf (causaliteitstoerekening) in?
Een causaliteitsafweging die in het geval als het onderhavige daarop neerkomt dat moet worden beoordeeld in welke mate
 1. het weggedrag vh kind en
 2. de wijze vh rijden vh motorrijtuig
gevaar voor het ontstaan vd aanrijding in het leven hebben geroepen.

Bij deze beoordeling komt het derhalve niet aan op de mate van verwijtbaarheid van een en ander. Beoordeling vd mate van verwijtbaarheid komt eerst aan de orde bij toepassing vd billijkheidscorrectie , zie arrest Marloes Vos.
Rapporteer
Wat is de billijkheidscorrectie (art. 6:101 lid 1)?
Van de verdeling o.g.v.  wederzijdse causaliteit kan worden afgeweken indien de billijkheid dit wegens
 1. de uiteenlopende ernst vd gemaakte fouten of
 2. andere omstandigheden vh geval eist


VB:
De omstandigheid dat een motorrijtuig in het verkeer voor andere verkeersdeelnemers een bijz.  gevaar oplevert dient aan de orde te komen als het gaat om de op de causale toerekening volgende afweging of de billijkheid een andere aansprakelijkheid eist. De uiteenlopende ernst vd gemaakte fouten kan aanleiding geven tot een andere verdeling vd schade dan o.g.v.  causaliteit, zie arrest Levob/Van de Bos.
Rapporteer
Welke gevolgen heeft de causale verdeling voor een automobilist bij ongemotoriseerden jonger dan 14 jaar?
Wanneer een causale verdeling meebrengt dat een automobilist in een verhouding 1:3 heeft bijgedragen aan een aanrijding met een 14-jarige voetganger, dan zal de automobilist ten minste 50% vd schade moeten vergoeden, ondanks het gegeven dat hij voor slechts 25% heeft bijgedragen.

Is de verhouding echter 3:1, dan zal de automobilist ten minste 75% vd schade moeten vergoeden. De billijkheidscorrectie kan een (nog) hogere vergoedingsplicht meebrengen.
Rapporteer
Waartoe leidt toepassing vh art. 6:101 BW-regime?
Toepassing van art. 6:101 BW-regime leidt doorgaans tot een geringe billijkscorrectie, zie arrest Terminus/ZAO
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart