Judgment, reasoning and decisions - Decision making: choosing among alternatives

3 belangrijke vragen over Judgment, reasoning and decisions - Decision making: choosing among alternatives

Verwachte resultaat theorie. Vroegere theorieën over beslissing maken.

Gebaseerd op de aanname dat menen in principe rationeel zijn, dus als ze alle relevante info hebben, eerder keuzes zullen maken die resulteren in het hoogst verwachte resultaat.
Rapporteer

Incidente onmiddelijke emoties.

Zijn emoties die niet gerelateerd zijn aan de beslissing, welke gerelateerd kunnen zijn aan iemand natuurlijke gemoedstoestand, of iets dat eerder die dag gebeurd is, of aan de omgeving.
Rapporteer

Prospect theorie van Kahneman en Tversky.

Mensen zijn slecht in het voorspellen van emotionele gevolgen van beslissingen, wat kan leiden tot een foute beslissing. De keuzes van mensen kunnen beter voorspelt worden adhv de waarden die mensen toedichten aan winst en verlies, dan aan de waarden die ze toedichten aan bepaalde uitkomsten.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart