Long-term memory: structure - Long-term memory: encoding, retrieval and consolidation - Consolidation: the life history of memories

10 belangrijke vragen over Long-term memory: structure - Long-term memory: encoding, retrieval and consolidation - Consolidation: the life history of memories

Consolidatie. Naast encoderen en retrieval ook een belangrijk onderdeel van geheugen

- Het proces waarbij nieuwe herinneringen die fragiel zijn en dus verstoord kunnen worden,  worden getransformeerd naar meer permanente herinneren, waarbij ze resistent zijn tegen verstoringen.
Rapporteer

Synaptische consolidatie. Werkt tegelijkertijd met systeem consolidatie. 4 punten.

- dit type consolidatie werkt snel en op het level van synapsen
- herinneringen worden niet gevormd door de vorming van nieuwe cellen, maar bij het versterken van connecties tussen al bestaande neuronen.
- hierdoor kwamen structurele veranderingen in de synapsen
- hij deed altijd de uitspraak: "cells that fire together wire together"
Rapporteer

Systeem consolidatie. Werkt tegelijk met synaptische consolidatie. 2 punten.

- De hippocampus en gebieden in de cortex zijn belangrijk voor het van nieuwe herinneringen
- Dit type van consolidatie gebeurd langzamer en is gebaseerd op het niveau van het neurale cercuit
Rapporteer

Standard model of consolidation. Hoort bij systeem consolidatie. 4 punten.

- Dit model wil onderzoeken wat de rol is van de hippocampus en gebieden in de cortex.
- het stelt dat binnenkomende informatie verschillende gebieden in de cortex activeren.
- omdat ervaringen/herinneringen verspreid zijn over vele corticale gebieden, communiceert het corticale gebied met de hippocampus
-de hippocampus coördineert de activiteit van de verschillende corticale gebieden. 
Rapporteer

Reactivering. Hoort bij systeem consolidatie. 2 punten.

- het proces waarbij de hippocampus de neurale activiteit van een herinnering "replays".
- dit is een onbewust proces
Rapporteer

Cross-cortical aconsolidation. Hoort bij systeem consolidatie.

- de hippocampus fungeert hier als de "lijm"  dat de representaties van het geheugen uit verschillende corticale gebieden samenbindt.
Rapporteer

Retrogade amnesia. 2 punten.

- het verlies van geheugen voor evenementen die voor het letsel heeft plaats gevonden.
- het geheugenverlies kan min, uren of jaren na het letsel voorkomen.
Rapporteer

Graded amnesia (ingedeeld geheugenverlies).

- het geheugenverlies lijkt het ergste net na het letsel en wordt na verloop van tijd minder ernstig
Rapporteer

Multiple trace model of consolidation

- de hippocampus is betrokken bij het ophalen (retrieval) van episodische herinneringen (gebeurtenissen)
Rapporteer

Salience tag. Selecteren tijdens slaap welke nieuwe informatie onthouden moet worden. 3 punten.

- een soort tag die bij informatie geplaatst wordt, zodat je de belangrijke informatie beter verwerkt tijdens het slapen.
- wordt gedaan als je weet dat de informatie later gebruikt gaat worden (zoals studeren voor een test)
- als je expliciete informatie krijgt wat je wel en niet moet onthouden.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart